home&trends - logo
U bevindt zich hier: nl - Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Voor ons, Claudia Byl & Alexandre Villa, begon het hoofdstuk van Home & Trends officieel in 2014. Dat hoofdstuk heeft ondertussen alles bijeen nu al het volume van verschillende magazines gekregen. Met maandelijkse frequentie waarin zowel vastgoed, woning- als tuintrends aan bod komen. Daarmee is Home & Trends veruit het snelst groeiende magazine in deze sectoren.

Wat beogen wij met Home & Trends magazine?

Home & Trends is de invulling van een project dat wij reeds lang koesterden. Onze knowhow hebben wij uit vele jaren ervaring, ook in de media. Het spreekt voor zich dat wij niet alles eigenhandig uitvoeren. Voor elk onderdeel – van concept en redactie tot marketing en distributie - maken wij gebruik van zeer bekwame medewerkers die bovendien – net als wij – behept zijn met een passie voor deze boeiende opdracht.

Wat is de toegevoede waarde?

Deze passie doet ons niet opteren voor kortzichtig geldgewin, maar voor investering van de opbrengsten in de verdere uitbouw van Home & Trends. Zo kunnen we blijven vasthouden aan de kwaliteit van een betalend magazine met de sterkte van een gratis magazine. Daarom dwepen wij ook met de regels van de geleidelijkheid. De luxueuze print van Home & Trends is verkrijgbaar in steeds grotere gedeelten van Oost- en West-Vlaanderen. We zitten al boven de 1000 verdeelpunten. Digitaal kan iederéén ons magazine nu al lezen.

Waarom lezen mensen Home & Trends?

Vanwege de afwisseling, de accuraatheid en de ernst van de content. Voor Home & Trends is de beroepskennis primordiaal. Wij staan aan de kant van de professionals. In eerste instantie geldt dat voor vastgoedmakelaars. Zij zijn, op straffe van zware sancties door eigen organen, wettelijk verplicht alle bestaande beschikkingen na te leven. Ze beschikken ook over een technicitijd die – met alle respect - een doe-het-zelver onmogelijk kan evenaren.

Wat mogen we in de nabije toekomst van Home & Trends verwachten?

Vooral een verdere kwaliteitsvolle verdieping van het product. Begin dit jaar zijn wij een duurzame synergie opgestart met Immo Proxio. Immoproxio.be is een portaalsite die het aanbod van alle Vlaamse vastgoedmakelaars en  projectpromotoren globaliseert. Home & Trends zal ook inzake woon- en tuintrends de nodige stappen zetten in het perspectief van verfijning. De service aan de lezers en onze idealen ten dienste.