home&trends - logo
U bevindt zich hier: nl - Vastgoednieuws

LAAT LATEM ZIJN EIGEN GANG MAAR GAAN…

Laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan, zong Ramses Shaffy zich de onsterfelijkheid in. Zijn song zou op het lijf van Sint-Martens-Latem kunnen geschreven zijn.


Deze locatie ten zuiden van Gent volgt een eigen(zinnige) koers: niet de makkelijkste,
maar deze heeft geen windeieren gelegd.


Een aantal geëngageerde beeldende kunstenaars verhuisde rond de jaren 1900 naar de compleet landelijke omgeving aan de meanders van de Leie. Ze vonden in Sint-Martens-Latem het beoogde klimaat van rust en tolerantie, zelfs aanmoediging, waarin ze perfect hun ding konden doen.


Gefascineerd door de fantastische Leielandschappen op doek als grandioze communicatie naar de buitenwereld, volgde een nieuwe generatie
zeer begaafde artiesten het goede voorbeeld. Zodat de ster van het Leiedorp almaar rees.

De expansie als residentieel woonoord zou er pas komen tijdens de economische topperiode in de jaren 19601970.

Daarbij bleek de opgelegde fusie met Deurle (1977) een prima operatie, vermits beide entiteiten vergelijkbaar waren en het best met elkaar konden stellen.

Ondanks de groei bleef de ‘open mind’ heersen en ging Sint-Martens-Latem nooit in overdrive. Ook dat bleek visionair. De ruime aanwezigheid van groen - zoals de bossen, natuurreservaat Leiemeersen, de Westerplas, de golf en gewoon het dreefkarakter
van vele straten - heeft mee bijgedragen tot het cachet van duur en exclusief.

Ter plaatse wordt die perceptie echter sterk gerelativeerd. Los van de vele schitterende villa’s op het grondgebied is wonen in Sint-Martens-Latem best betaalbaar, want
de leefkern bestaat overwegend uit rijwoningen en zelfs sociale woningen. De vastgoedprijzen geven er blijk van een duidelijke stabiliteit.


Daarenboven wordt het dagelijkse leven er echt gefaciliteerd. Dat wil zeggen dat er een veilige en vriendelijke omgeving is om ter plaatse naar school te gaan, zijn boodschappen te doen, te werken, zelf te ondernemen en/of zich te ontspannen. Mede dankzij de uitstekende bereikbaarheid staan heel wat lokale restaurants en speciaalzaken hoog aangeschreven bij bezoekers uit binnen- en buitenland.

Ander opvallend element in de “couleur locale” is de belas-tingvriendelijkheid. De lage voet van de aanvullende per-sonenbelasting en van de onroerende voorheffing spelen in het
voordeel van elke belastingsplichtige (en eigenaar).


Aldus blijft Sint-Martens-Latem - waar Home & Trends gratis ter beschikking ligt op ruim 40 kwalitatieve verdeelpunten - zijn eigen gang maar gaan. “We zullen doorgaan” was overigens ook één van Shaffy’s toppers. 
 

http://www.homeentrends.be/uploads/magazines/editie8-augustus-2014/#20Deel dit artikel!