home&trends - logo
U bevindt zich hier: nl - Nieuws

RENOVATIELAT WORDT IETS HOGER GELEGD VOOR DE PARTICULIER

Ons land heeft sedert 11 oktober officieel een nieuwe federale regering. Dat is zeker niet te vroeg, want de internationale financiële wereld is schijnbaar opnieuw in een turbulentiefase verzeild. Er zal bekwaam stuurmanschap nodig zijn om zonder grote ongelukken door deze woelige storm te geraken. Al is het aantreden van een frisse, nieuwe bestuursploeg geen echte garantie. Ter illustratie: toen in 2008 bij het begin van de internationale bankencrisis Fortis kapseisde, viel de toenmalige federale regering over deze kwestie.

 

Omdat zes jaar later de langverwachte algemene economische heropleving er nog altijd niet is en de begroting en de schuldgraad zorgenkinderen gebleven zijn, wil deze nieuwe zogenaamde Zweedse coalitie zich uitdrukkelijk als een herstelregering profileren. Er kan in de eerstkomende jaren maar beter werk gemaakt worden van de drastische sanering der overheidsfinanciën. Daar zijn meerderheid en oppositie het over eens. Alleen zijn ze dat duidelijk niet over de manier waarop en over de verdeelsleutels.

Er bestaat een oud Vlaams spreekwoord dat elk zijn eigen zeer voelt. In het huidig regeerakkoord wordt zelfs de zeer gevoelig liggende baksteen in de maag van de Belg niet ontzien. Ook hier wordt bespaard, hoewel geen sprake is van een algemene verhoging van de lasten. Eigenlijk wordt alleen de maatregel waarbij een verlaagd BTW-tarief geldt voor bepaalde renovaties, wat teruggeschroefd.

In gewonemensentaal betekent dit dat minder renovaties onder de gunstige BTWvoet van 6 % i.p.v. de normale 21 % zullen vallen. Tot nog toe dienden woningen die van die 6 % konden genieten, minstens 5 jaar in gebruik te zijn. Deze grens wordt verschoven naar minstens 10 jaar.

Tenminste, zoiets wordt in het vooruitzicht gesteld over een paar jaar. Het gaat om een voornemen dat tot nog toe enkel in het regeerakkoord staat en ten gepaste tijde zal uitgewerkt worden. Om een ander Vlaams spreekwoord te citeren: de soep wordt nooit zo heet gegeten als zij wordt opgediend. Wie m.a.w. een renovatie wil uitvoeren aan een woning die tussen de 5 en 10 jaar geleden in gebruik genomen werd, kan dat in de eerstkomende maanden nog steeds tegen de voordelige 6% BTW-voet.

Voor de rest verandert er in feite niks. Particulieren dienden de renovatiewerken aan hun pand al te laten uitvoeren (door een erkende firma), om in aanmerking te kunnen komen voor het verlaagde BTW-tarief op gebruikte materialen en op werkuren. Of: wie eigenhandig de renovatie aan zijn woning uitvoert, komt niet in aanmerking voor materialen tegen 6 % BTW in de doe-het-zelf of speciaalzaak.

Een andere reeds bestaande beperking is dat de woning in kwestie van privé aard moet zijn. Dat kan het onroerend goed zijn waarin men woont, hetzij als tweede verblijf of als verhuurwoning aanwendt. Niet: een complex dat voor beroepsdoeleinden wordt ingezet (winkel, kantoor, atelier). De wetgever blijft speelruimte toelaten bij een gemengde - privé én beroep - bestemming. Indien kan aangetoond worden dat het privégedeelte belangrijker is, geldt de 6 % voor de hele renovatie.

Dient de conclusie te luiden dat hier een derde grote Vlaamse wijsheid van toepassing is, nl. die van een storm in een glas water? Nee, er is meer van aan. Hoewel het duidelijk is dat er andere sectoren zijn waar veel meer bespaard dient te worden, mag de maatregel nu ook weer niet geminimaliseerd worden. ‘An sich’ kan men moeilijk van een draconische ingreep gewagen, maar de particulier die wil renoveren, kan deze niet los zien van de beslissingen van andere overheden. Zo wil de Vlaamse overheid de renovatiepremie hervormen en is er ook het aangepaste regime inzake woonbonus. We verwijzen daarvoor naar een aparte bijdrage in deze Home & Trends.

Intussen kunt u voor alle praktische details van BTW voor renovatie terecht op: www.belgium.be/nl/huisvesting/bouwen_en_verbouwen/btw/btw_van_6_voor_renovatieDeel dit artikel!