home&trends - logo
U bevindt zich hier: nl - Vastgoednieuws

VERLAAGT VLAANDEREN STRAKS DE REGISTRATIERECHTEN?

Met de jongste staatshervorming is het zwaartepunt van het woonbeleid verschoven naar het gewestelijk beleidsniveau. Kan er nog niet van echt homogene bevoegdheidspakketten gewaagd worden, dan zijn het duidelijk de regionale regeringen die voortaan de grote lijnen van het woonbeleid uitzetten.

 

Vakblad BIV News (Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars) nam in z’n jongste editie drie separate interviews af van de even veel nieuwe ministers die bevoegd zijn voor Wonen. De titel bovenaan “Drie gewesten, drie visies” is zeker niet overdreven. Dat geldt niet alleen voor de inhoud, maar ook voor de stijl.

Als minister van Wonen in het Vlaams Gewest belooft Liesbeth Homans (N-VA) resoluut serieuze hervormingen: “Wat we zelf kunnen doen, pakken we grondig aan. Ik denk in de eerste plaats aan de overdracht van de fiscale bevoegdheid voor de enige eigen woning, de zogenaamde woonbonus. Doordat deze bevoegdheid Vlaams geworden is, kunnen we de woonfiscaliteit grondig herzien. Het doel blijft om eigendomsverwerving te stimuleren, maar de perverse effecten zoveel mogelijk uit te sluiten. Voor de bestaande contracten verandert niets. (…) Over de wijzigingen kan ik nu nog geen concrete antwoorden geven, maar laat ook daar weinig geruchten over bestaan: de woonbonus blijft grotendeels behouden.”

Liesbeth Homans meent dat steunmaatregelen als de woonbonus zo weinig mogelijk bijwerkingen mogen hebben: “Als ze de prijzen artificieel hoger houden, dragen we als overheid niet bij tot het betaalbaar wonen. Studies wijzen in die richting. Alleen al daarom is het nodig om bij te sturen, zonder het kind met het badwater weg te gooien. Eén van de andere belangrijke maatregelen waar we aan denken is een vereenvoudiging van de registratierechten, met als doel een globaal lager tarief voor de gezinswoning.” Waarvan akte!

Daarnaast kondigt Liesbeth Homans aan werk te zullen maken van een eigen Vlaamse Huurcodex. De uitgangspunten zijn: de betaalbaarheid, de bescherming van de woonkwaliteit, de woonzekerheid voor de huurder én het versterken van de garanties en betaalzekerheid voor de verhuurder. Voorts wil de Vlaamse minister van Wonen werk maken van “stimulerende maatregelen voor renovatie, vernieuwbouw en langdurige verhuur van kwalitatieve wooneenheden aan derden.”

In het Brussels Gewest noemt minister van Wonen Céline Frémault (CdH) “een betere toegang tot het vastgoed” één van haar prioriteiten, net als het indammen van de uittocht van de middenklasse: “Meer Brusselaars – en vooral jongeren – in staat stellen om een woning te verwerven is een uiterst belangrijke uitdaging.”

Ze wil daarvoor een beroep doen op alle beschikbare instrumenten, ook op fiscaal gebied. Voorts wil Frémault inspanningen leveren om “de dichtheid van het openbare woonbe- s t a n d te vergroten.” De Brusselse minister noemt dat een essentiële sociaal-economische uitdaging, vooral omdat de demografische druk op het Gewest toeneemt. Als oplossingen tegen de bevolkingsdruk claimt Céline Frémault “een actief beleid om de bestaande woningen aan te passen. We moeten ook optreden omdat er nog te veel oude en vaak leegstaande woningen zijn die niet (langer) voldoen aan de normen inzake levenskwaliteit die de Brusselse bevolking terecht mag verwachten. De overheid vervult in dit opzicht een voorbeeldfunctie.”

Waals minister van Wonen Paul Furlan (PS) tenslotte blinkt vooral uit door… nietszeggendheid. Wat de woonbonus betreft heeft hij het over “het opstarten van een denkoefening met de betrokken partijen”, waarna hij na enig aandringen ook nog claimt om met deze hervorming “zowel het belang van de burger die investeert als dat van de vastgoedmarkt en de Waalse overheidsfinanciën veilig te stellen.”

In het perspectief van het kwart miljoen nieuwe publieke en private woningen die het Waals Gewest tegen 2030 zou neerzetten volgens de Gewestelijke Beleidsverklaring, wil de minister vooral de werking van de huurmarkt verbeteren. Over hoe hij dat wil gaan doen, laat hij de lezers in het ongewisse.Deel dit artikel!