home&trends - logo
U bevindt zich hier: nl - Nieuws

“Vooral de wettelijke bepalingen jagen de Vastgoedprijzen omhoog”

Vastgoedmakelaar in de vierde gener tie: bitter weinigen kunnen daarmee uitpakken. niet dat François de Fooz van het gelijknamige kantoor in de zuidstationstraat in gent dat ook doet. zijn discours klinkt integendeel ‘down to earth’. het boeiende is dat wij steeds moeten bijleren, want alles wordt almaar complexer, stelt hij. Erkende vastgoedmakelaars moeten de dag van vandaag echt polyvalent zijn: denk maar aan alle fiscale,
juridische e.a. implicaties alsook de verschillende werkgebieden in het vastgoed (residentieel, commercieel, kantoren,…). zodat het quasi onmogelijk wordt om dit beroep vandaag nog alleen uit te oefenen.

 

Vastgoedkantoor de Fooz werkt nu reeds met twaalf mensen. De zaakvoerder is er diep van overtuigd dat de toekomst bij grotere kantoren ligt waarin diverse specialisten huizen en die dankzij het groter aanbod een breder publiek kunnen aanspreken.

Maar laat ons eerst teruggaan in de tijd: Vastgoedkantoor de Fooz bestaat sinds 1888 en is daarmee het oudste van Gent. Het is bijna onwezenlijk om zich dat voor te stellen…

“Toch is het zo. Mijn overgrootvader had heel veel sociale contacten en was in zekere zin een professionele duizendpoot. Op een gegeven ogenblik werd hij geraadpleegd door een vriend die zijn eigendom van de hand wou doen en niet wist hoe daarbij tewerk moest gaan. Daar zag mijn overgrootvader, met al z’n ondernemingszin, bijna automatisch business in. Uit de positieve resultaten van die eerste verkoop is het verder bijeenbrengen van mensen, het echte makelaarswerk gegroeid.

” Een idee hebben is een goede zaak, maar zich blijven handhaven is soms nog moeilijker.

“Het zit wellicht in de genen dat we allemaal ergens de perfectie nastreven en de kwaliteit willen garanderen. We zijn opgevoed met eerlijkheid als essentiële norm. Volgens mij is dat nog altijd een troef: bij eventuele meningsverschillen tussen koper en verkoper of tussen huurder en verhuurder blijven wij de zaken kwalitatief en onpartijdig aanpakken. Het is voor ons trouwens ook wettelijk gereglementeerd om mensen op hun plichten te wijzen wanneer ze hun boekje te buiten gaan.

” Vragen rond de betaalbaarheid van vastgoed zijn er altijd geweest, maar vandaag lijken die acuter dan ooit.

“Door het feit dat er minder woonsten waren en dat mensen ook veel meer samenwoonden, kwam vroeger proportioneel minder vastgoed op de markt. Vandaag woont men veel vaker alleen of zit men met een andere gezinssituatie. Op een zeker moment zijn er heel veel nieuwbouwen bijgekomen. Er was als het ware een overproductie, en zoiets heeft altijd zijn repercussies in lengte van jaren. Eén van de gevolgen zat in de huurmarkt: verhuurders van oudere gebouwen kregen die panden veel moeilijker verhuurd, vanwege de concurrentie met een aantal nieuwere projecten. Automatisch beïnvloedt zo’n overproductie ook de prijs. We hebben iets gelijkaardigs bijvoorbeeld ook gezien in de kantorenmarkt, met heel wat leegstand tot gevolg. Alles moet dus economisch verantwoord worden.

Toch is dat niet de belangrijkste factor. Het zijn vooral alle wettelijke bepalingen en voorzieningen die ervoor zorgen dat vastgoed steeds duurder wordt. Het is niet de consument die dat vraagt, noch de eigenaar of de verkoper, maar finaal is het altijd de koper of de huurder die moet bijleggen. Concreet heb ik het over allerlei normen inzake isolatie, akoestiek, warmtevoorziening, brandveiligheid, enz. Dat kost allemaal handenvol geld. Heel veel van die maatregelen komen weliswaar het pand ten goede, maar niet allemaal. Zo heb je de vanuit Europa opgelegde verplichting om bij de aankoop van een nieuwbouwwoning ook 21 % BTW op de gronden te heffen (vroeger was dat 10 % registratierechten), die het totale kostenplaatje meteen een stuk duurder maken.

Nog een ander element is dat mensen die vandaag vastgoed wensen te kopen, voorkeur hebben voor een pand dat af is. Onze (groot)ouders kochten vaak een woning die ze dan gedurende een aantal jaren gingen verbouwen. De eisen zijn wat dat betreft hoger vandaag en soms nog amper haalbaar...”

Ook de lagere woonbonus heeft de prijzen niet afgeremd?

“Wij merken heel duidelijk dat de woonbonus ons verleden jaar effectief wat meer werk opgeleverd heeft, maar wanneer we dat over de jaren heen bekijken, blijven onze cijfers in feite gelijklopend. In die zin dat er altijd een lichte stijging in zit, zowel naar aantal als naar omzet. Het gaat echt niet met pieken. Ik vrees dat mensen die nu dachten te kunnen kopen tegen verlaagde prijzen, van een kale reis zullen terugkeren. Misschien zal het enkele weken of maanden langer duren om te verkopen, maar een prijsdaling zie ik er niet aankomen. Zeker niet in Gent en omstreken. Gelukkig kunnen wij in de rand van Gent-centrum appartementen en woningen aanbieden die zeer kwalitatief en betaalbaar zijn, zoals de Nieuwe Molens Gent en het Van Houtte Park in Gentbrugge (www.defooz.com/projecten). Ze zijn de investering waard, met meerwaarde in het vooruitzicht.

” Spijts de stijgende moeilijkheidsgraad van het makelaarsberoep, blijkt ook het aantal studenten almaar te stijgen.

“Dat is door toedoen van bepaalde tv-programma’s die uiteindelijk een bepaald beeld schetsen van de makelaardij. Hetzelfde probleem bestaat overigens met de scholen waar koks opgeleid worden: ze zitten boordevol! Ik vind dat we de jongeren die zich aan deze studies wagen, toch wel even vooraf op de hoogte moeten brengen van hoe intensief en ingewikkeld het vastgoed is. Het is niet van huisje gaan bezoeken en huisje verkopen! De media hebben vaak een en ander wat te simplistisch voorgesteld. We hebben hier heel wat stagiairs die langskomen en achteraf afhaken. Ik vind het spijtig dat die mensen zoveel studies gedaan hebben om naderhand te moeten vaststellen dat het toch hun ding niet is. Okay, ze hebben dan wel een algemene bagage mee op gebied van wetgeving, fiscaliteit en dergelijke, maar het zou toch verkieslijker zijn om vooraf alles wat meer ‘low profile’ voor te stellen.”

http://www.homeentrends.be/uploads/magazines/editie14-2015/#4Deel dit artikel!