" />

"/>
home&trends - logo
U bevindt zich hier: nl - Vastgoednieuws

SCHEPEN VAN STEDENBOUW KNOKKE-HEIST, KRIS DEMEYERE AAN HET WOORD:

“In al onze bouwprojecten ligt de focus op betaalbaar wonen”

Knokke-Heist prijkt jaar na jaar bovenaan alle immolijstjes, heeft dus onmiskenbaar een duur imago, maar daar brengt Kris Demeyere, sedert 1 januari 2013 schepen verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, stedenbouw, landbouw en waterbeheersing, toch een duidelijke nuancering in aan. Dat doet hij door een duidelijk onderscheid te maken tussen de woonbehoeften de ca. 33.500 permanente ingezetenen en die van de tweede verblijvers in de riante badstad. Een gesprek.

Met Duinenwater is wellicht de grootste blikvanger in uitvoering in Knokke-Heist genoemd?

Kris Demeyere: “Duinenwater is inderdaad één van de projecten in uitvoering. Het is absoluut een geslaagd project, want de verkoop gaat goed en er is een mix van soorten woningen. Daarmee bedoel ik dat er duidelijke aandacht is voor sociaal wonen, maar daarbij geen is sprake van ghetto’s, maar van spreiding tussen de verschillende delen van de wijk. Dat sociaal wonen is immers gekoppeld aan woningen met vrije prijsbepaling, zoals aangename verblijven voor tweede verblijvers en villa’s aan de Golf die nu in volle opbouw zijn. Net zo goed is er bij de commerciële infrastructuur ook ruimte voorzien voor baanwinkels, zoals een Albert Heijn en een Aldi, en voor kleine restaurantjes, broodjeszaken bijvoorbeeld. Eigenlijk is er een nieuw dorp in het dorp aan het komen. Dat gebeurt dan nog vlak aan het station en aan de nieuwe Golf.”

Knokke-Dorp wordt op zijn beurt een mega-project dat bijna aan het stadium van uitvoering toe is. Gelden daar dezelfde principes van betaalbaarheid?

Kris Demeyere: “In juni hebben we charette – een ontwerpweek waarbij we heel geconcentreerd werken op het toekomstbeeld van dat project - gehad voor de afwerking van Knokke-Dorp. Dat project situeert zich op de site achter het (oud) ziekenhuis in Knokke, achter de Keuveldijk. We gaan daar een dijk van een wijk maken: de Keuvelwijk! Deze zal bijna volledig gewijd zijn aan betaalbaar wonen. Slechts 20 % van de woningen krijgt een vrij te bepalen woonprijs. Bij die 80 % zal er eigenlijk heel weinig aandacht naar het sociale gaan, wel naar het betaalbare. Omdat vooral de werkende mens de kans moet krijgen om zich een eigen woning te verwerven. Een jong gezin dat hard werkt moet zeker even veel kans krijgen als iemand die net iets minder hard werkt. Met Knokke-Dorp mikken we op de volgende 30 jaar. In een eerste fase komen er, volgens een behoeftenplan dat de Provincie opgesteld heeft, 150 woningen en we gaan tot maximaal 490. Niet toevallig ligt de Keuvelwijk in de buurt van de nieuwe gemeentelijke school die we aan het bouwen zijn. Een school is nu eenmaal niks zonder voeding van jonge gezinnen.”

Wat is de stand van zaken met het masterplan Heulebrug, in de buurt van het station te Heist?

Kris Demeyere: “De Heulebrug gaat in zijn tweede fase. In juni is de kick-off gegeven in de eerste fase voor de bouw van vijf appartementsblokken. Waarbij ook daar weer een deel onder de noemer betaalbaar wonen valt en een deel op de vrije markt komt. Twee appartementsblokken gaan volledig sociaal via Heist Best en Vivendo. De inschrijving voor de tweede fase gaan nu van start en ook daar wordt de focus gelegd op betaalbaar wonen. Vooral voor jonge gezinnen en mensen die een binding hebben met Knokke-Heist.”

Nog in Heist krijgt straks het Maes en Boerenboomplein een belangrijke face-lift met een gemengd complex van wonen, diensten en winkels?

Kris Demeyere: “Het Maes en Boerenboomplein zit nu ook heel dicht bij de fase van uitvoering. Na de afronding van het archeologisch onderzoek in juni, hebben we de kandidaturen bekeken en van de zeven kandidaten hebben we er vijf geselecteerd. We gaan nu verder met die mensen in onderhandeling. Met het project zelf hebben we een prijs voor mixed use gewonnen op de (internationale immobiliënbeurs) MIPIM in Cannes. Er komt in het Community House inderdaad een afwisseling van openbare functies, zoals een politiepost en een bibliotheek, horeca en wonen. Wat dat wonen betreft krijgen we een gedeelte betaalbaar wonen in de sokkel van het complex en vooral vrije prijsvorming in de hogere lagen. Een en ander moeten we hier nog nader bekijken, maar het voornaamste van zo’n gebouw is dat er beweging is, dat er mensen wonen, zodanig dat er een nieuwe dynamiek rond dat plein kan gecreëerd worden. Daarbij aansluitend is – misschien minder woongebonden, maar toch - de herinrichting van het Heldenplein en de Elizabetlaan voorzien, waar het huidig verkeer over 2 x 2 rijstroken gesupprimeerd wordt om plaats te maken voor een soort Ramblas.”

Spijts al deze initiatieven blijft het imago van Knokke-Heist verbonden met de mensen die er, bij manier van spreken, warmpjes inzitten.

Kris Demeyere: “Ook voor die mensen is er zeker plaats. Het aantal bouwaanvragen in Het Zoute is legio. Er is daar ruim plaats en we zien er voornamelijk verbouwingen. En dan hebben we natuurlijk ook de toeristische zone waar er eerder op genoemde doelgroep gefocust wordt. De tweede verblijvers zijn uitermate belangrijk voor Knokke-Heist, want zij dragen bij tot wat Knokke-Heist nu is. Zaak is echter dat een normale bevolkingspiramide de punt naar boven heeft, terwijl wij stilletjes aan met de punt naar beneden geraken. Wat misschien wel een typisch fenomeen is voor iedere kustgemeente. We moeten er hoe dan ook alles aan doen om de jeugd en de werkende mensen hier te houden, want zonder hen is er ook geen economie. Er moet bijvoorbeeld voldoende personeel zijn voor het ziekenhuis: wie dichtbij huis kan werken, woont daar graag en zorgt voor die economie. De tweede verblijvers zijn een enorme steun voor ons, maar dat is vooral in de weekends. Ook tijdens de week moet de boel blijven draaien!”

Staan er nog belangrijke projecten op stapel?

Kris Demeyere: “We kijken continu uit naar nieuwe projecten. Andere zijn nog niet rijp voor publicatie, omdat we er zelf mee nog in de kinderschoenen staan. Maar het is duidelijk dat wij blijven het accent leggen op betaalbaar wonen, want dat is toch één van de kernelementen. Als de jeugd mee is, is de toekomst verzekerd. Met natuurlijk ook de nodige aandacht voor de senioren. Tal van projecten, die dan wel privatief zijn, strekken tot de bouw van assistentiewoningen, seniorenflats. Ook daar is nog nood aan in onze gemeente, al moeten we er wel over waken dat daar geen overaanbod in komt. Maar goed, de senioren zijn en blijven een groeiende groep die heel veel aandacht van ons nodig heeft. Eigenlijk kunnen senioren en jeugd perfect samengaan. Zo kunnen bijvoorbeeld de meeste van onze sportaccommodaties overdag perfect door de senioren gebruikt worden en ’s avonds door de jeugd. Eén plus één kan hier drie zijn… Dat hoort tot de continue uitdagingen van de gemeenten zoals de onze, en dat zal niet veranderen.”

Ondertussen wordt bedrijventerrein ’t Walletje verder uitgebouwd?

Kris Demeyere: “We hebben ook al in juni een ontwerpweek georganiseerd over fase vier van ’t Walletje. Daarbij bogen we ons vooral over het oefencomplex van Club, waar er nog twee terreinen extra bijkomen. Club Brugge gaat aanzienlijk investeren. Dat gebeurt vooral op de site Molenhoek en richting Westkapelle, waar er eigenlijk geen industrie zou mogelijk zijn. Daarnaast hebben wij ook uitgebreide aandacht besteed aan de uitbreiding van onze lokale industrie, het nieuw politiegebouw, het nieuw veiligheidsgebouw, de oriëntatie van de helihaven en de eventuele inplanting van een evenementensite en van een randparking.”Deel dit artikel!