home&trends - logo
U bevindt zich hier: nl - Nieuws

MARC DE PAUW, BURGEMEESTER VAN DESTELBERGEN:

“SUBSTANTIEEL AANBOD NIEUWBOUW IN ONZE GROEIGEMEENTE”

De stevig van groen voorziene Gentse buurgemeente Destelbergen heeft expliciet het karakter van residentiële gemeente. Het bevolkingsaantal – momenteel nog zo’n 17.000 – zit bovendien aardig in de lift. Burgemeester Marc De Pauw bevestigt en voegt er meteen het belang van de aanleunende diensten aan toe. De mensen vinden in het expansieve Destelbergen ook een stukje werkgelegenheid en een basis om hun activiteiten uit te oefenen, luidt het.

 

Langs de Dendermondsesteenweg, op de TAE-site, zijn sinds kort de eerste bovengrondse elementen van het mega-bouwproject Scheldehof zichtbaar.

 

Marc De Pauw: “Er lopen momenteel in Destelbergen enkele heel belangrijke projecten die in verschillende fases vertoeven. Het project Scheldehof zit inderdaad al in de uitvoeringsfase. Deze is op zijn beurt opgedeeld in drie deelfasen, om uiteindelijk tot een volledig residentiële invulling te komen. Durabrik, de eigenaar, is nu bezig met het realiseren van de eerste fase: die bestaat uit een aantal sociale woningen aan de kant van de Dendermondsesteenweg, met vooraan tevens een aantal flatjes en een strook met meestal kleinere koppelwoningen, en achteraan aan de Schelde een aantal zgn. urban villa’s, hetzij ruimere appartementen met zicht op de rivier. Het is de bedoeling om dat patroon door te trekken naar de beide andere fasen. Het hele project zal een substantieel aantal nieuwe woningen voor de gemeente opleveren. Er zijn er nog andere projecten die op termijn heel wat mogelijkheden tot wonen zullen geven in de gemeente. Onder meer een project waarbij een groot stuk woonuitbreidingsgebied binnen het grootstedelijk gebied Gent zal aangesneden worden door diverse eigenaars-promotoren. Tot deze laatsten behoren ‘klassiekers’ als Bostoen en Matexi, naast een aantal particuliere eigenaars. We zijn heden een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) aan het opmaken voor dat gebied. We spreken hier over zowat 550 woonentiteiten. Met het project van Durabrik (207) erbij geteld zit je al boven de 750 nieuwe woongelegenheden. Bovendien zijn er nog een aantal privé-initiatieven die op hun beurt zorgen voor nieuwe woningen. Plus: we hebben in het kader van wat men het sociaal objectief noemt (aantal sociale koopwoningen, huurwoningen, sociale kavels die moeten gerealiseerd worden) eveneens vooruitzichten op substantieel bijkomend aanbod in de komende jaren. Op het vlak van meer mogelijkheden tot wonen, is Destelbergen een groeigemeente.”

 

Lees meer: http://www.homeentrends.be/uploads/magazines/editie20-2015/#46Deel dit artikel!