home&trends - logo
U bevindt zich hier: nl - Vastgoednieuws

Bart Versluys:

AANPASSING VAN DE WET OP DE APPARTEMENTSMEDE-EIGENDOM MOET EEN WIN-WIN SITUATIE ZIJN VOOR IEDEREEN”

 

Waarheen met de overjarige appartementen aan onze geliefde kust? Deze dringende vraag stelt zich nog niet zozeer op het vlak van de esthetiek dan wel van de veiligheid. Bij heel wat van die (ver)oud(erd)e residentiële gebouwen worden de risico’s almaar acuter en dringt zich een ‘grondige’ renovatie op.

Projectontwikkelaar Bart Versluys pleit reeds jàren voor een aanpassing in de huidige wet. Afgelopen zomer werd de kwestie een topic. In het oog van de storm stond de Wet op de appartementsmede-eigendom. Versluys pleit voor een aanpassing op de “100 %-regel”, waarbij nu één stem volstaat om afbraak onmogelijk te maken. Home & Trends neemt in een exclusief gesprek de draad op waar de gesprekken ophielden.

 

Lees meer: http://www.homeentrends.be/uploads/magazines/editie21-2015/#104

 Deel dit artikel!