home&trends - logo
U bevindt zich hier: nl - Nieuws

DOORDACHTE STADSONTWIKKELING MAAKT VAN GENT ECHTE AANTREKKINGSPOOL

Veelschrijver Herman Brusselmans laat geen kans voorbijgaan om Gent te bewieroken als de enige stad waar hij zou kunnen wonen. Want in vergelijking met Amsterdam, Parijs en Rome, de enige andere steden, waar hij naar eigen zeggen al geweest is, is alles in Gent nog behapbaar en kan je eigenlijk nog in relatieve rust leven. De langharige auteur ergert zich dan wel wat aan de massa die de Gentse Feesten overspoelt, zijn hart blijft aan de Arteveldestad verpand. En hij is lang niet de enige, die er zo over denkt. Voor jong en oud blijft Gent enorm veel troeven hebben. Dat is mee te danken aan een heel doordachte stadsontwikkeling, die via diverse pijlers inzet op verbinding, zodat jong en oud zich thuis voelen in de stad van het Gravensteen en De Rechtvaardige Rechters.

De toekomst is aan de steden

Iedereen is het er onderhand over eens is dat de toekomst wereldwijd aan de steden is. Het werd eigenlijk al voorspeld in The Rise of the Creative Class, het ophefmakende boek van Richard Florida uit 2002, dat met visionaire kracht een aantal ontwikkelingen voor de steden voorspelde. Steden zullen verder groeien, zo betoogt Florida, omdat zij kansen bieden en ruimte voor experiment. De stad is de sociale en economische organisator van deze tijd, waar dat vroeger de boerderij en de fabriek waren. De creatieve klasse woont graag in de stad, waar openheid en diversiteit te vinden zijn.

 

 

In de stad kun je proberen, falen en opnieuw beginnen. Een succesvolle stad beschikt daarom over de 3 T’s: technologie, talent en tolerantie. Gent mag zich naar de normen van Florida dan ook een voorbeeldstad noemen. En dat betekent dat de stadsbevolking jaarlijks met één procent tot anderhalf procent groeit. Die groei moeten steden blijven opvangen. Niet alleen met woongelegenheid maar ook met verschillende diensten en voorzieningen zoals scholen, groene ruimte en sport- en ontspanningsmogelijkheden. Berekeningen geven aan dat elke nieuwe inwoner, rekening houdend met al die elementen, 30.000 euro kost. Dat betekent met andere woorden dat de overheid op termijn meer middelen zal moeten vrijmaken voor de steden. Maar gezien de krappe budgetten is dat allesbehalve evident. Het is dus aan de steden om creatief te zijn en ervoor te zorgen dat het voor alle nieuwelingen – maar ook voor de mensen die in de stad blijven - prettig wonen en leven is in de stad.

Gents stadsontwikkelingsbedrijf Gent is daar al sinds het begin van de jaren 2000 mee bezig via sSogent, het Gentsestadsontwikkelingsbedrijf.

Het ontwikkelt bedrijventerreinen, woningen, hele nieuwe wijken en publieke gebouwen en plekken. Er zijn permanent ontwikkelingen aan de gang die onder meer ook inspelen op nieuwe woonvormen zoals cohousing. Momenteel is dat bijvoorbeeld het geval in de J.Béthunestraat en in de Tolhuislaan. Het cohousingproject Bijgaardehof wordt zelfs het grootste van het land. Met dit project richten de Stad Gent en het stadsontwikkelingsbedrijf sogent zich specifiek tot gezinnen en senioren. In het Bijgaardehof is er plaats voor een vijftigtal woonunits en één of meerdere buurtgerichte functies. Bewoners zullen beschikken over hun eigen private woning en verschillende gedeelde ruimtes.

Er is speciale aandacht voor duurzaamheid, autoluw wonen en collectieve energievoorziening. Deze punten passen perfect in de klimaatvriendelijke beleidsdoelstellingen van de Stad Gent. Ten zuiden van het Handelsdokcenter, tussen het Stapelplein en de Handelsdokkaai, verrijzen vanaf eind 2017 dan weer ongeveer 170 woningen met zicht op water en groen. De zone tussen het Stapelplein en de dokken ziet er dus binnen enkele jaren helemaal anders uit. Er komen zo’n 170 nieuwe woningen, verspreid over verschillende gebouwen. Op het gelijkvloers is er plaats voor commerciële ruimtes. Tussen de nieuwe woningen en het Handelsdokcenter komt een parkje voor de buurt. Voor het ontwerp van de nieuwe gebouwen lieten architectenbureaus 360 en Bulk zich rijkelijk inspireren door het verleden van de plek. De robuuste stijl sluit perfect aan bij de sfeer van de oude haven en het monumentale karakter van andere bouwwerken in de buurt. Het is maar één van de vele projecten die erop wijzen dat Gent de stadsontwikkeling zeer ter harte neemt en effectief voor prettig wonen wil zorgen.

Voor elk wat wils De aantrekkingskracht van Gent is uiteraard heel groot bij de “starters”. Heel wat jongeren hebben in Gent van het studentenleven geproefd en blijven er dan “plakken”. Niet voor niets wordt wel eens beweerd dat Gent eigenlijk ook het predikaat “hoofdstad van West-Vlaanderen” mag opeisen. Dat veel jongeren in de stad blijven, zorgt voor veel beweging op de vastgoedmarkt, want van het studentenkot, trekken de jongeren naar een studio, flat of huurhuisje. Toch kunnen we ook niet naast een ander fenomeen kijken: het is nog altijd zo dat Vlamingen rond hun vijfendertigste, meestal na de geboorte van het tweede kindje, toch wegtrekken uit de stad. Ook wat dat betreft, heeft Gent natuurlijk troeven, met gemeentes als Drongen, Mariakerke en Sint-Denijs-Westrem in de onmiddellijke buurt. Maar als die middenklasse, onder meer dankzij stadsontwikkelingsprojecten, in de stad blijft, zorgt dat er ook voor dat er een grotere financiele draagkracht is. Daarom zet Gent heel sterk in op variatie, zodat voor elk potje het juiste dekseltje kan worden gevonden. Om zowel de nieuwkomers op te vangen als ervoor te zorgen dat de middenklasse in de stad blijft, zet Gent in op diverse pijlers, waaronder een soepel vergunningsbeleid voor projectontwikkelaars, zodat bouwen geen lijdensweg is.

Om investeringen in vastgoedprojecten aantrekkelijk te maken, is dat een must. Een andere pijler is het inzetten op variatie. Sociale woningen zijn natuurlijk belangrijk, maar als daar te eenzijdig de nadruk wordt op gelegd, ontstaat een soort monocultuur en net zoals die in de landbouw nefast, is dat ook het geval voor het stadslandschap. Nieuwe woontrends, zoals cohousing en gemeenschapswoongelegenheid voor senioren, volop een kans geven is eveneens aan de orde. Verbinding De gemene deler in dit alles is misschien wel het woord verbinding. Het beleid van de stad mikt op verbinding tussen de mensen die er wonen, op verbinding met nieuwe ideeën – zoals de smart city – en op verbinding met evenementen die voor sfeer zorgen. De Gentse Feesten zijn daar een voorbeeld van, maar evenzeer Odegand of het Lichtfestival. De stad, de universiteit, de haven en de voetbalploeg werken allemaal samen aan vernieuwende projecten en dragen zo mee bij tot het imago van vernieuwing dat Gent. De stad krijgt zo een bepaald aureool dat ervoor zorgt dat bewoners fier zijn op hun stad. Wonen in Gent, is daarom niet alleen voor tientallen bekende Vlamingen zoals Herman Brusselmans, een vanzelfsprekendheid, maar ook voor tienduizenden anderen. Van studenten tot senioren, iedereen voelt die verbondenheid met een creatie ve stad, met inwoners die fiere stroppendragers zijn en vrijpostig hun mening durven uiten, maar wel altijd met respect voor even vrijpostige maar tegenstrijdige andere meningen.

Geert Degrande

 

 Deel dit artikel!