home&trends - logo
U bevindt zich hier: nl - Nieuws

De Kracht Van Een Familiebedrijf

Voor wie regelmatig aan de Belgische midden-kust
vertoeft, zal de naam Vastgoedgroep Degroote wellicht
niet onbekend in de oren klinken. Dankzij hun rijke
historiek in projectontwikkeling is het vastgoedbedrijf
van familie Degroote een begrip aan onze kust geworden.
Samen met hun vader Xavier bouwen de broers Jan, Pieter
en David Degroote uiterst gepassioneerd en gefocust aan
een bloeiende toekomst voor hun familiezaak. Met twee
prestigieuze nieuwbouwprojecten in het vooruitzicht
zetten ze alvast een veelbelovende toon.

 

Jullie hebben met de opstart van twee grote nieuwbouwprojecten in
Oostende al een bijzonder voorjaar achter de rug.
David Degroote: “Dat kan je inderdaad stellen. Het is uitzonderlijk dat we
twee projecten van een dergelijke grootorde op hetzelfde ogenblik lanceren.
Met The Waves en SKY Towers zetten we twee referentieprojecten in
Oostende neer, die elk een eigen doelgroep en functie hebben. The Waves
is een luxueus project met 4 organische bouwvolumes gelegen tussen de
Wellingtongolf en de zee. Daar zal het vakantiegevoel aan zee primeren en
mikken we voornamelijk op mensen die een exclusief tweede verblijf aan de
kust zoeken. Het toonaangevende SKY Towers verbindt het station met de
haven in het stadscentrum en vormt een volledig nieuwe stad in een stad
waarbij we de stationsbuurt hertekenen en opwaarderen. We focussen hier
in eerste instantie op vaste bewoning. Beide projecten
vragen een specifieke

benadering op ieder vlak en beantwoorden aan
onze ambitie om onze segmenten te verbreden en
de volledige markt te bereiken, zowel op vlak van
tweedeverblijvers als op vlak van vaste bewoners.”

 

Hoe zijn jullie georganiseerd op de opvolging
van twee dergelijke projecten?
“Mijn broer Jan coördineert de technische kant
terwijl ik het commerciële luik voor mijn rekening
neem. We nemen alle beslissingen samen,  in
nauw overleg met ons vader. We hebben alledrie
een sterke no-nonsense mentaliteit en stralen die
spirit ook af op onze 60 gedreven medewerkers in
de afdeling projectontwikkeling en bouw, alsook
op onze talloze onderaannemers. Net als wij zijn
ze allen echte trekkers die kwaliteit hoog in het
vaandel dragen en van directe en transparante
communicatie houden.”

zorgen we voor ruime pleinen met veel groen aan
de voet van de gebouwen. Ook op de gelijkvloerse
verdiepingen voorzien we aantrekkelijke functies
(retail, handel, horeca...) die extra dynamiek aan
de buurt bieden. Als nec plus ultra voorzien we op
de penthouse-verdiepingen van de 2 torens een
publieke functie in de vrom van een skybar en healthcenter.”

 

In SKY Towers zullen twee hoge torens wordengebouwd die de skyline van Oostende zullenherdefiniëren. Kiezen jullie bewust voorhoogbouw?
“Hoogbouw en verstedelijking zijn de laatstetijd "in the picture". We zijn er ons meer danbewust van dat we aan de toekomst van onzesamenleving moeten denken en niet oneindigkunnen blijven verkavelen rondom de stadskern.Als projectontwikkelaar dragen we hierin ook eengrote verantwoordelijkheid en houden hiermeerekening. Tegelijk moeten we ook een antwoordbieden op de stijgende nood aan woonruimtes.Hoogbouw begint zich dus op te dringen. Het is
iets wat veel mensen met argusogen bekijken, maar
wij waken erover dat onze hoogbouwprojecten
een absolute meerwaarde bieden aan de stad en
haar bewoners. Daarom hebben onze projecten –
en de twee SKY Towers niet in het allerminst – een
architecturaal hoogstaand karakter. Bovendien

 

De ontwikkeling van een dergelijk project –
laat staan twee tegelijk – brengen toch bepaalde
financiële risico’s met zich mee?
“Daarom kiezen wij heel bewust voor een spreiding
van onze activiteiten. Naast projectontwikkeling
hebben wij ook een weluitgebouwde tak in
de hotellerie, met 3 viersterrenhotels en "last
but not least" hotel – Dukes’ Palace, het enige
vijfsterrenhotel in Vlaanderen - allen gelegen
in het historische centrum van Brugge. De
hotels zijn 100% eigendom van onze familie en
bovendien is het dagdagelijks management in
de handen van Pieter Degroote. Op die manier
vlakken we de risico’s heel sterk af. Daarenboven
zijn we in de projectontwikkeling overtuigd
van een A tot Z concept. Zo kopen we onze
eigen gronden aan, zijn we zowel aannemer als
projectontwikkelaar en hebben we een eigen
bedrijf in vloer- en wandbekleding, Floormasters.
Door weloverwogen beslissingen te nemen zijn
we in onze sector bijzonder solvabel en hebben
we een laag risicoprofiel opgebouwd. Hierdoor
genieten we dus een groot vertrouwen bij de
grootbanken, wat zich ook weerspiegelt in
zekerheid voor onze klanten en leveranciers.”

 

 

 

 

 Deel dit artikel!