home&trends - logo
U bevindt zich hier: nl - Vastgoednieuws

‘Wij kunnen onze klanten meer bieden dan de klassieke financiering van 80% van het totale kostenplaatje’

Wie een nieuwbouwwoning wil laten financieren bij de klassieke grootbanken kan vaak niet meer dan 80% van de aankoopprijs ontlenen. De rest van het investeringsbedrag moet uit eigen middelen komen. Dat heeft alles te maken met de strenge normen die de overheid de grootbanken heeft opgelegd in de nasleep van de bankencrisis in 2008. Gelukkig zijn er meer dan 20 ándere kredietmaatschappijen in België die enkel samenwerken met onafhankelijk kredietmakelaars, zoals iFinco. En die kunnen wél meer voor je doen. Mathias Cooreman van iFinco wijst je de bomen door het bos.

 

Wij kunnen mensen inderdaad meer bieden dan de klassieke 80%,’ knikt Mathias. ‘Na de bankencrisis van 2008 heeft de overheid de grootbanken strengere normen opgelegd. Maar in Belgïe gaat het eigenlijk maar om vier banken. Wij werken samen met 20 andere partners en die stellen zich veel flexibeler op.

 

Waarderingsregel 

Essentieel in dit verhaal is de zogenaamde waarderingsregel. Dat is de formule waarmee de totale waarde voor een project wordt berekend. In het geval van nieuwbouw wordt die waarde als volgt berekend:
Waardering = de waarde of aankoopprijs van de grond + 100% van de kost van de bouw inclusief btw + de architectenkosten + de aansluitingskosten
‘Puur theoretisch zegt dit natuurlijk niet veel,’ geeft Mathias toe. ‘Laat ik het dus wat concreter maken met een voorbeeld uit de praktijk: een project waarvoor ik onlangs de financiering geregeld heb. Voor dat specifieke project bedroeg de aankoopprijs van de grond 50.000 euro en die van de bouw 250.000 inclusief de btw. De architectenkosten waren goed voor 10.000 euro inclusief btw en de aansluitingskosten klokten af op 5.000 euro. De totale referentiewaarde zonder kosten was dus 50.000 + 250.000 + 10.000 + 5.000, samen 350.000 euro en meteen ook het maximale kredietbedrag.

 

 

Bigger is not always better 

Grootbanken eisen dat hun klanten minstens de helft van de btw uit eigen middelen financieren. Onafhankelijke kredietmakelaars zoals Mathias werken samen met partners die het totaalplaatje anders bekijken. Zij nemen de waarderingsregel zoals hierboven beschreven als basis. Het gevolg is dat je bij hen meer kan lenen dan bij de klassieke grootbanken. ‘Het komt erop neer dat onze klanten alleen de registratie van hun bouwgrond zelf moeten kunnen ophoesten,’ vertelt Mathias. ‘Dat wil zeggen dat de eigen inbreng amper 6 à 7000 euro bedraagt, terwijl dat bedrag bij de klassieke grootbanken al snel oploopt tot 35.000 euro. Bigger is not always better.

 

 

Geen financiële kater

Zijn onafhankelijke kredietmakelaars dan roekelozer? Nee, natuurlijk niet. De eerste voorwaarde blijft natuurlijk wel dat de inkomsten van de ontlener hoog genoeg zijn om de lening af te lossen. ‘Dat klopt’, beaamt Mathias. ‘Maar dat geldt natuurlijk voor élke lening die je aangaat. Elke kredietverstrekker dient zich strikt te houden aan de wettelijke bepalingen.
Wat ik als kredietmakelaar vooral wil benadrukken, is dat het dankzij de waarderingsregel nog altijd mogelijk is om de btw mee te ontlenen, zolang je loonbrief dat maar kan trekken. Er zijn zelfs kredietmaatschappijen die tot meer dan 100 % ontlenen voor een woning. Waar de meeste kredietmaatschappijen wél belang aan hechten, is dat mensen inderdaad zelf de registratierechten op hun bouwgrond kunnen
bekostigen. Maar niemand is erbij gebaat iemand met een financiële kater op te zadelen. Dat doen we principieel dus ook niet.’

 

 

Neem de proef op de som 

Bezoekers van de BIS-beurs in Gent konden hun concrete casus al voorleggen aan Mathias en zijn team. ‘Het was een succesvolle editie,’ lacht Mathias, ‘en we hebben inderdaad heel wat concrete vragen gekregen. Voor bijna iedereen die ons heeft aangeklampt, hebben we ook een financiële oplossing kunnen uitwerken. Maar we zijn er vanzelfsprekend voor iedereen, dus ook voor mensen die niet op de BIS-beurs zijn geraakt. Maak vrijblijvend een afspraak en dan bekijken wij heel graag wat we voor jou kunnen betekenen.’Deel dit artikel!