home&trends - logo
U bevindt zich hier: nl - Nieuws

Heropleving economie schept perspectieven

Een kalenderjaar is een arbitrair gegeven. Er is geen enkele objectieve reden om aan te nemen dat een jaarwisseling an sich drastische veranderingen zou meebrengen. Tenzij er opvallende nieuwe maatregelen zouden afgekondigd zijn. Er zijn effectief een aantal verordeningen van overheidswege van kracht geworden op 1 januari, maar het impact ervan is al bij al vrij beperkt.

Positieve indicatoren

Het zinnigste nieuw element komt vanuit Europa en heeft vooral groot psychologisch belang: dat de economische crisis in de EU-zone, op een paar kleinere uitzonderingen na, tot het verleden behoort. Dit statement van de Belgische voorzitter van de Europese Raad zal ongetwijfeld gestoeld zijn op diverse hoopgevende parameters; in het tegengestelde geval riskeert Herman Van Rompuy zwaar gezichtsverlies in zijn laatste ambtsjaar. Er zijn intussen ook al signalen die de blijde mare kracht bijzetten, tot zelfs uit Griekse hoek.


Immuun voor elke storm

Gedurende heel die ongewoon langdurige crisis heeft het vastgoed in ons land amper een krimp gegeven. De door onheilsprofeten voorgehouden ‘vastgoedzeepbel’ is nooit uiteengespat. Integendeel, de waarde van het vastgoed is almaar blijven stijgen, vanzelfsprekend tegen gezapiger tempo dan voor de crisis. Alleen in het luxesegment (de villa’s) is er een relatieve marktcorrectie geweest. Anders gezegd: wie doordacht in vastgoed geïnvesteerd heeft, trof een wijze beslissing.


Bijna zeker goede vooruitzichten

Een panel van vastgoedexperts uit diverse beroepscategorieën, samengebracht door De Tijd, moest (in Netto van dec. 2013) toegeven dat de prijsstijging voor huizen, appartementen en bouwgronden die het vooraf aan 2013 toegedacht had, in realiteit een behoorlijk stuk hoger
uitgevallen is. Toch blijft het gezelschap ook in de voorspellingen voor 2014 voorzichtig. De meerderheid is overtuigd is dat de vastgoedprijzen verder zullen blijven stijgen in 2014 en daarbij gelijke tred houden met de inflatie (die naderhand door het altijd terughoudende Planbureau op nog geen 1% geraamd werd) of net eronder.


Goedkope hypothecaire leningen,
maar beperkt bereik Globaal daalde in 2013 wel het aantal vastgoedtransacties. De rentes voor

hypothecaire leningen bleven nochtans historisch laag (en zijn dat nog steeds), maar de grote afknapper was de opstelling van het bankwezen, dat globaal de financieringsgraad reduceerde tot 80 % van de waarde van het vastgoed.
Deze limiet zou een stevig werkpunt moeten zijn in de rondjes die de federale overheid draait om de banksector te hervormen. Ook de huidige generatie jongeren heeft immers de hunker naar een eigen woning in de genen zitten, maar deze goede voornemens moeten wel betaalbaar zijn voor hen.


Hogere taks op tweede verblijven

Een aantal steden en gemeenten in het land pakt uit met nieuwbouwprojecten waarin de hand gereikt wordt aan jonge gezinnen. De vraag is alleen hoe financierbaar deze initiatieven blijven, want het gemeentelijk bestuursapparaat werd vorig jaar op dieet gezet. Vandaar een batterij nieuwe belastingen en taksen. Diverse gemeenten hebben de taks op tweede verblijven met een ruk opgetrokken. Politici vinden altijd wel argumenten om zich te verantwoorden, maar zo’n verhoogde taks komt de appartementssector niet ten goede.


Energiebesparende investeringen

Op Vlaams niveau startte een huurgarantiefonds op. De evenwichtsoefening tussen een beter milieu en de stimulering via subsidies houdt aan. Vlaamse premies voor energiebesparende investeringen werden aangepast. Wie vanaf dit jaar tegelijk de isolatie van
z’n muren aanpakt én z’n ramen vervangt door hoogrendementsglas, heeft recht op een hogere tussenkomst. Om vanaf dit jaar in aanmerking te komen voor (Vlaamse) renovatiepremies, dienen woningen 25 jaar oud te zijn. Voor nieuwbouw zijn dan weer strengere regels van kracht geworden inzake opvang van regenwater en mag het energiepeil de E60 niet meer overschrijden.Deel dit artikel!