home&trends - logo
U bevindt zich hier: nl - Vastgoednieuws

Investeren in een tweede verblijf

Meer en meer mensen vallen voor een tweede verblijf in het buitenland. Niet alleen de zogenaamde babyboomgeneratie met wat spaarcenten op de bank, maar ook jongere gezinnen van tweeverdieners.

 

Die mediterrane levensstijl blijft anders wel tot de verbeelding van velen spre-ken. Bovendien zijn het ook landen die al bij al kort bij huis liggen. Met een paar uur vlie-gen of een dagje rijden, kom je al een heel eind.Zowel jonge gezinnen met spaarcenten als oudere zelfstandigen en beleggers kiezen meer en meer voor het zachte, tropische klimaat. Dat ze er ook aantrekkelijke rendementen kunnen realiseren, is natuurlijk ook mooi meegenomen.

Hypotheek

Wist je trouwens dat je kan lenen bij een Belgische financiële instelling voor vastgoed in het buitenland? De meeste banken hanteren bij het toekennen van een lening voor een tweede verblijf in het buitenland geen andere voorwaarden dan voor een woning in eigen land. De tarieven en voorwaarden zijn dezelfde.Maar hoe zit het dan met de waarborg, horen we je denken. Een hypothecaire lening wordt inderdaad gewaarborgd met een hypotheek. Uit een rondvraag blijkt dat de grootbanken niet bereid zijn om een hypotheek te nemen op vastgoed in het buitenland. Er wordt alleen een hypotheek genomen op vastgoed in België. Vrij vertaald betekent dit dat je vastgoed in België moet bezitten om een hypothecaire lening aan te gaan voor een verblijf in het buitenland.

Fiscale voordelen

Wat weinig mensen weten is dat een tweede woning ook fiscale voordelen oplevert: naast de nog steeds lage intresten mag je de interesten op je hypotheek volledig aftrekken van het on-roerend inkomen. Er is veel kans dat u een tweede verblijf koopt in een land waarmee België een dubbelbelas-tingverdrag sloot. Dit verdrag bepaalt welk land op een bepaald inkomen belasting zal heffen. België sloot zo’n verdrag met bijna alle courante vakantielanden (Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Zwitserland, …).Koop je een huis in een land waarmee België geen verdrag sloot, dan wordt je twee keer belast: één keer in België en één keer in het land zelf, maar dan geniet je wel een belasting-vermindering van 50% op de in België geheven belasting.

Verhuren…

Wanneer je je buitenlandse woning niet ver-huurt, moet je op je Belgische belastingaangif-te de huurwaarde van je buitenlandse woning opgeven. Dat zijn de huurinkomsten die je zou kunnen genieten van de verhuur van je eigen-dom. Je mag gelukkig wel de in het buitenland betaalde belasting in mindering brengen.

… of niet?

Verhuur je je tweede verblijf, dan moet je de ontvangen huurinkomsten aangeven, vermin-derd met de in het buitenland betaalde belas-tingen. Je mag ook nog een forfaitair bedrag in mindering brengen voor onderhoud en her-stellingen. Dat bedrag is officieel vastgelegd op 40 % voor het gebouw en 10% voor de grond. Let wel: het is niet omdat je in het buitenland al belastingen betaald hebt op je woning, dat je ze niet zou moeten aangeven aan de Belgische fiscus. De huurwaarde van je Belgische woning wordt meegeteld om de belastingvoet te bepa-len op je andere inkomsten. Doordat de fiscus de som maakt, kan het zijn dat je in een hogere belastingvoet belandt.

 

 

 

 Deel dit artikel!