Hoeveel kost een patrimoniumvennootschap?

Hoeveel kost een patrimoniumvennootschap?

In een paar van uw vorige bijdrages had u het over de voordelen van een (patrimonium)vennootschap bij investeringen in vastgoed, ook met het oog op successieplanning. Ik overweeg om zo’n vennootschap op te richten, maar kunt u me een idee geven van wat dat zoal kost?

Als u investeert in vastgoed via een patrimoniumvennootschap, dan levert u dat ontegensprekelijk een pak voordelen op. Daar tegenover staat een reeks kosten. Een groot deel ervan zijn eenmalige oprichtingskosten, een aantal andere komen jaarlijks terug. Vergeet ook niet dat u al deze kosten volledig kunt inbrengen in de boekhouding van uw vennootschap. Dat geldt ook voor het honorarium dat u betaalt aan uw accountant, die u ontzorgt en een echte vertrouwenspersoon is bij alles wat belangrijk is voor u en uw onderneming.

Oprichtingskosten

1. Opmaak financieel plan

In het financieel plan schetst u een blauwdruk van de toekomst, op basis van de te verwachten inkomsten en uitgaven. Dit doet u samen met uw accountant. Daarnaast bereidt u ook al de formulering van de statuten voor, voor als u bij de notaris op bezoek gaat.

Kost: tussen € 750 en € 1.250 (afhankelijk van de grootte van de vennootschap)

2. Opmaak statuten door de notaris

Het is de notaris die samen met u de definitieve statuten opmaakt, en ze vastlegt in een notariële oprichtingsakte. Die wordt nadien gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Kost: rond € 1.500 (afhankelijk van het aanvangsvermogen van de vennootschap)

3. Aansluiting sociaal verzekeringsfonds

Een vennootschap betaalt elk jaar een vennootschapsbijdrage, ter financiering van het sociaal statuut van de zelfstandigen. De eerste drie jaar kunt u hiervan vrijgesteld worden als uw vennootschap een personenvennootschap is, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Bovendien mogen u en de andere zaakvoerders niet langer dan drie jaar zelfstandig zijn in de tien jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap.

Kost: € 347,50 (balanstotaal kleiner dan € 702.954,47) € 880 (balanstotaal hoger dan € 702.954,47)

4. Aansluiting sociaal verzekeringsfonds bestuurder

Was u nog geen zelfstandige voor de oprichting van de vennootschap, dan moet u zich als bestuurder aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Sociale bijdragen voor een natuurlijk persoon worden berekend op het netto belastbaar bedrijfsinkomen als zelfstandige. U kunt mogelijk genieten van een vrijstelling als u geen bedrijfsinkomen ontvangt in combinatie met een ander sociaal statuut, bijvoorbeeld als gepensioneerde.

Kost: minimaal € 748,11/ kwartaal (minimum bijdrage voor zelfstandige in hoofdberoep)

5. Inschrijving Kruispuntbank van Ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen of KBO is een databank van alle Belgische ondernemingen, waar uw vennootschap zich ook eenmalig moet inschrijven.

Kost: € 89,50

6. Jaarlijkse belastingen provincie en gemeentebelasting

Als vennootschap bent u ‘algemene provincie- en gemeentebelastingen bedrijven’ verschuldigd, waarvan het bedrag wordt bepaald op basis van de oppervlakte van de vestiging.

Kostprijs: ongeveer € 250

Is dat alles?

Naast deze eenmalige of jaarlijks terugkerende kosten wachten u daarnaast nog enkele bijkomende administratieve verplichtingen, afhankelijk van de aard van uw onderneming.

Zo moet u een btw-nummer aanvragen, tenminste als u btw-plichtige activiteiten ontplooit. Dat kan door het activeren van uw ondernemingsnummer in de KBO. Misschien moet u ook nog bepaalde vergunningen aanvragen, zoals bijvoorbeeld van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). En in het UBO-register moet u registreren wie de uiteindelijke begunstigde is van de vennootschap.


Maak zélf de juiste keuze De specialisten van Multum Accountants geven u de juiste raad bij elke beslissing die u neemt over uw privé- of bedrijfsvermogen. Contacteer ons voor een gesprek: info@multum.be of telefonisch via 09/367.93.27.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart