Zonnepanelen nog interessant met nieuwe Fluvius-premie

Zonnepanelen nog interessant met nieuwe Fluvius-premie

Ik heb tot nu toe gewacht om zonnepanelen te plaatsen op mijn woning. Ben ik nu te laat? Of blijven zonnepanelen – na het afschaffen van de terugdraaiende teller – vanaf 2021 toch nog een interessante financiële investering?

Zoals bekend vernietigde het Grondwettelijk Hof de overgangsregeling rond het recht op een (virtueel) terugdraaiende teller gedurende 15 jaar voor eigenaars van zonnepanelen. Dat impliceert dat wie zonnepanelen vóór 2021 heeft geplaatst sowieso dient over te schakelen naar een digitale meter. In allerijl heeft de Vlaamse overheid nu nog vlug een eenmalige compensatiepremie voor deze getroffenen in het leven geroepen, waardoor u toch nog een rendement van 5% bekomt op de gemiddelde investering. De aanvraag daarvoor moet uiterlijk op 19 januari 2022 ingediend zijn.

En wat met nieuwe zonnepanelen?

Met het nieuwe wettelijke systeem sinds 1 januari 2021 betaalt iedereen volgens de werkelijke afname van het elektriciteitsnet (uitgedrukt in kWh, actueel ong. 0,25 €/kWh). Er is dus geen compensatie meer via de ‘terugdraaiende’ teller. Anderzijds krijgt men een (weliswaar belachelijk kleine) vergoeding (ong. 0,04 €/kWh) voor de niet zelf geconsumeerde groene stroom die men op het net injecteert. Het komt er dus op aan om ofwel de woning te voorzien van een thuisbatterij, ofwel het eigen energieverbruik te verhogen als de zon schijnt. Zo neemt u minder elektriciteit van het net en spaart u geld uit. Door het afschaffen van de terugdraaiende teller zal de terugverdientermijn van zonnepanelen weliswaar langer worden. Maar het blijft toch een interessante investering. Immers: de kwaliteit van de panelen blijft stijgen en ze gaan steeds langer mee (meer dan 30 jaar). Daarnaast blijft de prijs van zonnepanelen dalen, en bovendien kunt u rekenen op een eenmalige premie.

Eenmalige premie van Fluvius

Deze premie kan aangevraagd worden door alle natuurlijke en rechtspersonen, op voorwaarde dat het betreffende gebouw minstens 5 jaar oud is en voorzien wordt van nieuwe fotovoltaïsche zonne panelen op het dak van het gebouw met een omvormer- vermogen van maximaal 10 kVA. Uitbreidingen van bestaande installaties komen niet in aanmerking. Opgelet: de premie loopt van 1 januari 2021 tot eind 2024, en het is de datum van indienstname die het premiebedrag bepaalt.

Het premiebedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten inclusief BTW en bedraagt:

*in 2021: 300 €/kWp tot max. 4 kWp, en 150 €/kWp van 4 tot 6 kW = maximaal € 1.500.

*in 2022: 225 €/kWp tot max. 4 kWp, en 112,5 €/kWp van 4 tot 6 kW = maximaal € 1.125.

*in 2023: 150 €/kWp tot max. 4 kWp, en 75 €/kWp van 4 tot 6 kW = maximaal € 750.

*in 2024: 75 €/kWp tot max. 4 kWp, en 37,5 €/kWp van 4 tot 6 kW = maximaal € 375.

Het voordeel van een thuisbatterij

Met een thuisbatterij zet u de niet zelf geconsumeerde groene stroom niet langer op het net, en daardoor vermijdt u dat u ’s avonds (dure) stroom van het net dient te kopen. Bij werkende koppels kan zo’n thuisbatterij de zelfsconsumptie verhogen van gemiddeld ongeveer 30% naar 60%. Hierdoor verhoogt uw rendement gevoelig. Vergeet ook niet dat investeren in een thuisbatterij eveneens wordt aangemoedigd met een premie. Voor een gezin met een totaal verbruik van 5.000 kWh per jaar levert dat voor een installatie aangekocht in 2020 een eenmalige investering van zo’n € 5.544 + € 451/ jaar op. Maar voor een installatie in 2021 mét premie doet u een eenmalige investering van € 3.789 + € 773/ jaar. En wie 60% van zijn energie opslaat, hoeft maar een malig € 3.789 + € 483/ jaar te investeren. Met andere woorden: zonnepanelen blijven interessant!

(met dank aan Alex De Swaef – Group SOLAR / EV-Point)


Maak zélf de juiste keuze De specialisten van Multum Accountants geven u de juiste raad bij elke beslissing die u neemt over uw privé- of bedrijfsvermogen. Contacteer ons voor een gesprek: info@multum.be of telefonisch via 09/367.93.27.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart