Nieuwbouw is het perfecte antwoord op de stijgende vraag naar kwalitatieve en duurzame woningen op de huurmarkt

Nieuwbouw is het perfecte antwoord op de stijgende vraag naar kwalitatieve en duurzame woningen op de huurmarkt

De voorbije jaren heeft de Belgische woonmarkt een opvallende verschuiving ondergaan van een traditionele koopmarkt naar een meer dominante huurmarkt. Het huidige profiel van de huurmarkt met een groot aantal minderwaardige panden, staat niet meer in verhouding tot de steeds groter wordende vraag naar meer kwalitatieve en duurzame huurpanden.

© Residentie Koriander | Evergem te koop bij Pattymo

In de praktijk bestaat het gros van het aanbod op de Belgische huurmarkt nog steeds voor een groot deel uit verouderde panden die in veel gevallen niet meer beantwoorden aan de huidige duurzaamheidsnormen en de hedendaagse eisen van een modern wooncomfort. De huurmarkt zal dus de komende jaren een ingrijpende verjongingskuur moeten ondergaan met verhoudingsgewijs een veel groter aandeel nieuwbouwpanden.

Deze 3 evoluties zullen de vraag naar huurpanden exponentieel doen toenemen:

1. Voor jongeren is het verwerven van een eigen woning niet langer een prioriteit Net zoals alle Belgen Bourgondiërs zijn en van frieten houden, behoort ook de uitspraak dat elke Belg met een baksteen in de maag geboren wordt tot de eeuwige clichés. Toch staat dat laatste cliché meer en meer op losse schroeven. Vooral bij jongeren lijken de prioriteiten anders te liggen met een gewijzigde levensstijl die vooral gebaseerd is op meer flexibiliteit. De jonge generatie is duidelijk minder honkvast en is dan ook geneigd om zich minder snel vast te klikken aan een eigen koopwoning of appartement.

2. De bevolking en aantal huishoudens blijft groeien Studies wijzen uit dat er tegen 2030 meer dan 500.000 nieuwe wooneenheden nodig zijn in België. De vraag naar deze nieuwe woningen en appartementen wordt enerzijds gedreven door een noodzakelijke verjonging van het woonpatrimonium en anderzijds door een aangroeiende bevolking en een toenemend aantal huishoudens door de gezinsverdunning. Algemeen wordt aangenomen dat een groot deel van deze 500.000 nieuwe wooneenheden zijn weg zal vinden naar de vastgoedmarkt hoofdzakelijk via de huurpanden.

3. Sterk gestegen vastgoedprijzen jagen steeds meer potentiële kopers naar de huurmarkt Sinds de coronapandemie zijn de vastgoedprijzen aanzienlijk gestegen. Deze sterke stijging is te wijten aan de historische lage hypotheekrente die ontegensprekelijk een turbo heeft gezet op de vastgoedmarkt. Daarnaast speelt ook de beperkte voorraad aan bouwgronden en kwalitatieve panden mee, alsook de bouwmateriaalprijzen die onder druk staan vanwege een wereldwijde schaarste aan grondstoffen. De hoge vastgoedprijzen zorgen dat meer potentiële huizenjagers hun weg vinden naar de huurmarkt.

Er is een noodzakelijke kentering nodig om het verouderde aanbod van huurpanden te verjongen

België heeft zich geëngageerd in de Green Deal van de Europese Unie om tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen gevoelig te verminderen met als doel Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken. Vandaag is ongeveer 40 procent van het totale energieverbruik voor rekening van gebouwen. Om de vooropgestelde doelstellingen te halen zal België zijn totaal woonpatrimonium en zeker zijn verouderd aanbod huurpanden gevoelig moeten verjongen. Een dubbele transitie in de vastgoedsector dringt zich op met enerzijds een materiële overgang die onze gebouwen verder kan verduurzamen en anderzijds een functionele omslag waardoor bewuster zal moeten omgesprongen worden met de beschikbare ruimte. De vastgoedsector staat dus voor belangrijke uitdagingen waarbij de realisatie van nieuwbouwprojecten de ultieme katalysator zal vormen.

Door de toegenomen vraag naar kwalitatieve huurpanden is het bijzonder interessant om te investeren in nieuwbouw

De voorbije decennia heeft de Belgische vastgoedmarkt zijn betrouwbaar karakter meermaals bewezen. Een combinatie van een lage volatiliteit, een geïndexeerd huurrendement en een potentiële waardevermeerdering over middellange termijn maakt het voor beleggers een veilige investeringshaven in soms woelige tijden. Gezien de toegenomen interesse in kwalitatieve huurpanden zal vooral de residentiële nieuwbouw de komende jaren de vastgoedmarkt domineren. Bovendien kan momenteel, gezien de historisch lage rente, de wakkere belegger zijn vastgoedinvestering aan uitermate interessante voorwaarden financieren. In deze Home en Trends wintereditie vindt u alvast enkele unieke nieuwbouwprojecten terug. Wacht niet langer en informeer nu vrijblijvend bij de desbetreffende makelaar of projectontwikelaar.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart