Hypthecair krediet vervroegd terugbetalen: dit zijn de gevolgen

Hypthecair krediet vervroegd terugbetalen: dit zijn de gevolgen

Ik haalde een mooie winst met een paar aandelen, maar ik twijfel wat ik met het geld ga doen. Opnieuw beleggen is niet zonder risico. Ik zou er eigenlijk liever mijn hypothecaire lening voor mijn tweede verblijf vervroegd mee willen aflossen. Hoe denkt u daarover en wat zijn de fiscale gevolgen waarmee ik rekening moet houden?

U heeft natuurlijk gelijk: uw beurswinsten opnieuw beleggen is zeker tegenwoordig niet zonder risico. Vermits een spaarboekje ondermaats scoort met een jaarlijkse rente van 0,11% (en een inflatie van meer dan 5,5%!!) lijkt het terugbetalen van uw hypothecair krediet een valabel alternatief om iets met uw geld te doen. Maar u moet wel bekijken of het in uw financiële plannen past, en ook rekening houden met de financiële en de fiscale gevolgen.

Let op de wederbeleggingsvergoeding

Als u uw lening vervroegd terugbetaalt, dan kan niemand en dus ook de bank u dat niet beletten. Het is immers een wettelijk recht, of het nu gaat om een gedeeltelijke of volledige terugbetaling. Uw bank zal u uiteraard niet aanmoedigen om vervroegd terug te betalen. Ze krijgt immers voor de resterende jaren geen intresten meer. Net daarom moet u een wederbeleggingsvergoeding betalen, zeg maar een schadevergoeding voor de inkomstenderving die u veroorzaakt door de vervroegde terugbetaling van uw krediet.

Wettelijk is de beleggingsvergoeding beperkt tot maximaal drie maanden interesten op het bedrag dat u terugbetaalt. Hou dus rekening met die extra kosten.

Let op de handlichtingskosten

Als uw uw lening vervroegd aflost, verdwijnt uw schuld bij de bank. Maar de hypotheek en de hypothecaire inschrijving die de notaris vastlegde in een notariële akte verdwijnt niet. Die hypotheek of het recht van de bank om uw woning bij wanbetaling te verkopen om mogelijk uitstaande bedragen te recupereren blijft dertig jaar gelden. Geen probleem als u uw woning niet verkoopt voor de vervaldag, want na 30 jaar wordt de hypothecaire inschrijving automatisch en zonder kosten gelicht. Bent u van plan uw woning wél voor die tijd te verkopen, dan moet uw notaris de hypothecaire inschrijving lichten. Reken daarvoor op een kost van zo’n 500 euro. Bent u niet van plan uw woning voor die dertig jaar te verkopen, dan behoudt u best de hypotheek. Zo vermijdt u kosten mocht u in de toekomst bij dezelfde bank een nieuwe hypothecaire lening onderschrijven voor een ander vastgoed.

Wat zijn de fiscale gevolgen?

Als u uw hypothecaire lening vervroegd aflost, heeft dat ook fiscale gevolgen als het gaat om de afbetaling van een tweede verblijf.

• Ten eerste: bij vervroegde aflossing van uw hypothecair krediet verliest u de gewone intrestaftrek.

• Ten tweede: daarnaast is er mogelijk ook het verlies van de belastingaftrek van de kapitaalsaflossing in het kader van het langetermijnsparen. Als u maar een lening voor één woning heeft lopen, verliest u bij het vervroegd afl ossen van de lening uiteraard uw kapitaalaftrek. Dat komt neer op 30% belasting vermindering per jaar die u kwijtspeelt, op een maximumbedrag van 2.350 euro per belastingplichtige. Hebt u nog leningen voor ander investeringsvastgoed lopen, dan behoudt u uiteraard wél de kapitaalaftrek.

Reken dus goed uit welk belastingvoordeel u in concreto verliest, en dat voor de resterende jaren van uw lening. Pas dan hebt u er zicht op of de vervroegde aflossing van uw hypothecaire lening een goeie zaak is. Is het dat niet, dan heeft vervroegd terugbetalen eigenlijk weinig zin. U zou er natuurlijk ook voor kunnen opteren om slechts een beperkt deel van de lening terug te betalen, zodat de looptijd wordt verkort of het maandelijks terug te betalen bedrag verlaagt. Of overweeg of het geen zin heeft om de bestaande hypothecaire lening gewoon te laten lopen. En uw beleggingswinsten misschien te gebruiken … voor de aankoop van nieuw vastgoed.

Multum-expert Danny De Winter

Maak zélf de juiste keuze De specialisten van Multum Accountants geven u de juiste raad bij elke beslissing die u neemt over uw privé- of bedrijfsvermogen. Contacteer ons voor een gesprek: info@multum.be of telefonisch via 09/367.93.27.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart