Vastgoed overdragen met een gesplitste aankoop

Vastgoed overdragen met een gesplitste aankoop

Ik zou de komende jaren willen beginnen investeren in vastgoed, maar ik wil daarbij mijn successieplanning goed in het oog houden. Zijn er nog andere technieken die ik kan gebruiken behalve de schenking?

U heeft gelijk: een goeie successieplanning is essentieel bij vastgoedinvesteringen. Alleen zo vermijdt u dat uw erfgenamen successierechten moeten ophoesten die vele malen hoger zijn dan de huurgelden die u tijdens uw leven met uw vastgoed hebt verdiend. Daarom is het belangrijk al voor uw dood ervoor te zorgen dat uw vermogen na uw overlijden fiscaalvriendelijk naar uw nageslacht gaat. Maar er is méér dan de schenkingstechniek, waarbij u een schenkbelasting betaalt die veel lager ligt dan de erfbelasting. Hebt u al een gesplitste aankoop overwogen, waarbij u uw eigendom opsplitst in ’het vruchtgebruik’ en ‘de blote of naakte eigendom’?

Zo werkt het

Stel: u overweegt de aankoop van een huis of appartement. Met een gesplitste aankoop koopt u dit investeringsgoed samen met uw kinderen, en splitst u de eigendom op in ‘het vruchtgebruik’ en ‘de blote of naakte eigendom’. Die gesplitste aankoop zorgt ervoor dat de erfbelasting die normaal gezien op het tweede verblijf moet betaald worden, perfect vermeden kan worden. U koopt als ouder immers alleen het vruchtgebruik van het vastgoed. De kinderen nemen de blote eigendom voor hun rekening. Zo draagt u tijdens uw leven ‘het genot’ van het onroerend goed, en kunt u het normaal bewonen of verhuren. Na het overlijden van beide ouders dooft het vruchtgebruik uit en wast het automatisch aan bij de blote eigenaars. Uw kinderen worden dus de volle eigenaar. Omdat u enkel het vruchtgebruik bezat, komt het investeringsvastgoed niet in uw nalatenschap terecht. Resultaat: uw kinderen zijn geen erfbelasting verschuldigd.

Schenking aan de kinderen

De fiscus gaat er wel van uit dat de kinderen de blote eigendom van het huis en alle bijkomende aankoopkosten betalen met het geld dat ze van hun ouders gekregen hebben. Ze moeten dus duidelijk kunnen aantonen dat er vooraf een schenking aan de kinderen heeft plaatsgevonden. Anders oordeelt de fiscus misschien dat de ouders zélf de volledige aankoop betalen, en dus een constructie opzetten om successierechten te vermijden. Een schenking kan het best vastgelegd worden in een notariële akte. Daarin aanvaardt de ontvanger de gift uitdrukkelijk van de schenker, en dus worden ook schenkings rechten betaald. De schenkingsrechten bedragen 3% in rechte lijn. Wie het bij een ‘handgift’ houdt betaalt geen schenkbelasting. Maar overlijdt de schenker binnen de 3 jaar, dan moet er toch nog erfbelasting betaald worden.

Multum-expert Danny De Winter


Maak zélf de juiste keuze De specialistenvan Multum Accountants geven u de juiste raad bij elke beslissing die u neemt over uw privé- of bedrijfsvermogen. Contacteer ons voor een gesprek: info@multum.be of telefonisch via 09/367.93.27

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart