Gemeentebelasting op uw tweede verblijf: betalen of niet?

Gemeentebelasting op uw tweede verblijf: betalen of niet?

Bent u eigenaar van een tweede verblijf in België. Dan ontvangt u jaarlijks een extra aanslagbiljet. Veel gemeentes – waaronder alle Belgische kustgemeentes – heffen een afzonderlijke gemeentebelasting op tweede verblijven. Keer op keer blijkt dat deze belasting in strijd is met de grondwet. Wat zijn uw opties?

Modern villa with pool, view from the garden

Compenserende heffing

Wie een tweede verblijf koopt in België staat best ook even stil bij de gemeentebelasting, die u voortaan jaarlijks moet betalen. Voor de kustgemeentes is de belasting op tweede verblijven uitgegroeid tot een van de belangrijkste inkomstenbronnen. Meestal wordt een forfaitair bedrag aangerekend. Het tarief varieert van gemeente tot gemeente. Dat kan oplopen tot meer dan duizend euro per jaar.

De gemeenten die een belasting op tweede verblijven heffen, zien dit doorgaans als een compenserende heffing. De redenering gaat dat mensen met een tweede verblijf wel opcentiemen betalen in de gemeente waar ze gedomicilieerd zijn, maar dat de gemeente waar ze hun tweede verblijf hebben daar niets aan heeft. En dat terwijl ze wel dezelfde voorzieningen genieten als de lokale bewoners op het vlak van brandweer, politie en het onderhoud van de openbare domeinen.

In strijd met grondwettelijk gelijkheidsbeginsel

In drie van de tien kustgemeentes gaat het argument van de compensatie niet op. De bewoners van Knokke, Koksijde en De Panne betalen namelijk 0 procent opcentiemen, waardoor ze beter af zijn dan de mensen die er een tweede verblijf hebben.

Verschillende eigenaars van een tweede verblijf hebben intussen al rechtszaken aangespannen op grond van het argument dat het gelijkheidsbeginsel geschonden is en zijn telkens door de rechtbank in het gelijk gesteld.

De geviseerde kustgemeentes formuleren vervolgens nieuwe argumenten waarmee ze het verschil in fiscale behandeling verantwoorden. Ze hebben het dan over:

• het vermijden van prijsdruk op de woningmarkt,

• de bescherming van residentieel wonen,

• de vrijwaring van de sociale cohesie,

• … Ook deze argumenten zijn doorgaans naar de juridische prullenmand verwezen, maar intussen blijven de gemeentes deze unfaire belasting op tweede verblijven gewoon heffen. Wat kunt u hier tegen doen?

Stap 1: dien een bezwaarschrift in

U hoeft niet akkoord te gaan met de belasting die een gemeente oplegt. Dien binnen de drie maanden na ontvangst van de belastingbrief een bezwaarschrift in. Dit doet u door een aangetekende brief te richten aan de gemeente. De gemeente heeft een termijn van zes maanden om te beslissen of ze het bezwaar aanvaardt of verwerpt.

Een bezwaarschrift indienen, kost niets meer dan het bedrag van de aangetekende brief. Het is perfect mogelijk een bezwaarschrift in te dienen en tegelijk toch de belasting te betalen. Op die manier voorkomt u dat u verwijlintresten moet betalen voor het geval toekomstige rechterlijke uitspraken de belasting toch zouden rechtvaardigen. In de praktijk kunt u ervan uitgaan dat de gemeente uw bezwaarschrift zal verwerpen.

Stap 2: neem actie via de rechtbank

Als u wil vermijden om de belasting te betalen, zal u dus meestal naar de rechtbank moeten stappen. Zo lang de gemeentes hun beleid niet bijsturen, zijn eigenaars genoodzaakt om ieder jaar een nieuwe procedure op te starten. Iedere belastingplichtige dient deze procedure zelf individueel te voeren. Lauwers Fiscale Advocaten biedt wel de mogelijkheid tot collectieve acties aan. Op deze manier dalen de individuele kosten voor een gerechtelijke procedure.

Doordat meer en meer eigenaars in de rechtbank hun gelijk halen, stijgt het aantal procedures jaar na jaar.

Ook andere belastingen wegen door

Naast de gemeentebelasting betaalt u in België nog andere belastingen op een tweede verblijf:

• Onroerende voorheffing

• Provinciebelasting

• Personenbelasting

Denkt u aan een tweede verblijf in het buitenland? Ook daar bent u meestal onderhevig aan allerlei lokale taksen en jaarlijkse aanslagen.

Hou bij de aankoop van een tweede verblijf dus rekening met de fiscale lasten op lange termijn. Contacteer Lauwers Fiscale Advocaten om de fiscale gevolgen van uw aankoop in kaart te brengen.


Blijf op de hoogte van de fiscale actualiteit: volg Lauwers Fiscale Advocaten op LinkedIn via  @lauwers-law

Voel je thuis in de advocatuur

In 2003 richtte Thierry Lauwers het kantoor Lauwers Fiscale Advocaten op. “We hebben intussen twee kantoren en werken met een team van tien mensen. Stuk voor stuk gedreven medewerkers met een flinke dosis expertise en energie.” Thierry Lauwers is ook docent fiscaliteit aan verschillende hogescholen en publiceert regelmatig over fiscaal-juridische thema’s.

Voor de verdere groei van het kantoor is Lauwers Fiscale opzoek naar:

• een commerciële medewerker binnendienst.

• een medewerker advocaat met meerdere jaren ervaring in het Fiscaal Recht.

• een medewerker advocaat met meerdere jaren ervaring in Estate Planning.

• een stagiair advocaat met specialisatie in het Fiscaal Recht.

• een paralegal

Meer informatie over deze vacatures vindt u op www.lauwers-law.be

Lauwers Fiscale Advocaten is een advocatenkantoor met meer dan 45 jaar ervaring in alle aspecten van het fiscaal recht. We drukken regelmatig onze stempel op de fiscale rechtspraak en zorgen zo voor meer fiscale rechtvaardigheid voor burgers en bedrijven. De fiscale wetgeving evolueert continu en ook de financiële technologie staat niet stil.

Het team van Lauwers Fiscale Advocaten volgt alle ontwikkelingen op de voet en is een pionier in het verkennen van onbekend fiscaal terrein.

Ontdek onze juridische diensten op www.lauwers-law.be

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart