Renovatieverplichting

Renovatieverplichting

Begin 2023 wordt de renovatieverplichting voor energieverslindende woningen en appartementen van toepassing.

De Vlaamse Regering heeft beslist dat vanaf 1 januari 2023 nieuwe eigenaars die een woning en appartement aankopen met een EPC-label E of F, verplicht het pand moeten renoveren naar een EPC-label D of beter en dit binnen de 5 jaar na hun aankoop.

Momenteel ontsnapt niemand nog aan de historisch hoge energieprijzen. Wie dus op zoek gaat naar een pand zal dus meer dan ooit rekening houden met het EPC-label van de woning of het appartement. Een koper weet immers dat een gunstig EPC-label synoniem staat voor minder energieverbruik en dus een lagere energiefactuur. In deze context is het niet onbelangrijk om de nieuwe renovatieverplichting die van toepassing wordt begin volgend jaar, even onder de loep te nemen.

Wat is een EPC-label en hoe wordt het berekend?

Het EPC-label of de energiescore vindt u terug op het energieprestatiecertificaat. Het label vertegenwoordigt een getal dat aangeeft hoeveel het energieverbruik bedraagt per vierkante meter vloeroppervlak uitgedrukt in de term kW/ m². Hoe lager het EPC-label (bijvoorbeeld A of B), hoe minder energie er nodig is om het pand te verwarmen en dus hoe lager de energiefactuur. De EPC-score wordt berekend op basis van verschillende elementen. Ten eerste kijkt de energiedeskundige naar de buitenschil van het gebouw bestaande uit de gevel, het dak, de ramen, de deuren en de eventuele poorten. Ten tweede wordt gekeken welke systemen er gebruikt worden om de woning en het water te verwarmen. Ook koel- en ventilatietechnieken worden opgenomen in deze berekening. De energiescore kan sowieso erg verschillen naargelang het gaat om een appartement, een rijhuis, een halfopen of een meer ingesloten woning. Algemeen geldt de regel dat hoe meer blote gevels het pand heeft hoe meer energieverlies er is. Tot slot wordt ook het bouwjaar, de gebruikte bouwmaterialen en de oppervlakte in kaart gebracht om een correcte energiescore te bepalen.


“ Op korte termijn zullen alle eigenaars in oudere appartementsgebouwen die gebruik maken van een collectieve verwarming moeten kiezen voor een ingrijpende energierenovatie. Het doelbewust blokkeren van noodzakelijke energetische renovatiewerken zal immers als gevolg hebben dat de toekomstige waarde van alle appartementen in het gebouw zullen dalen.”


Is de renovatieverplichting ook geldig bij de aankoop van één appartement in een gebouw?

Ja, de verplichting tot het renoveren tot EPC-label D of beter is van toepassing voor alle residentiële gebouwen. Dus ook een appartement met EPC-label E of F dat vanaf 2023 aangekocht wordt moet voldoen aan deze nieuwe wettelijke verplichting, ook als de andere appartementen niet van eigenaar veranderen. Voor dergelijke ingrijpende renovatiewerken is de kans groot dat er ook werken nodig zijn in de collectieve delen van het gebouw die eigendom zijn van de gemeenschap zoals bijvoorbeeld een collectieve verwarming. Dergelijke wettelijke verplichte werken kunnen beslist worden met een gewone meerderheid van 50 procent + 1. Het weigeren van deze werken is voor de andere eigenaren geen goede zaak. Op termijn zal immers ook hun appartement verkocht worden en onder dezelfde renovatieverplichting vallen. Het doelbewust blokkeren van noodzakelijke energetische renovatiewerken aan de gemeenschappelijke delen heeft als gevolg dat over verloop van tijd de waarde van alle appartementen in het gebouw zullen dalen.

Zijn er financiële steunmaatregelen?

Ja, er zijn heel wat financiële steunmaatregelen waarop u beroep kan doen bij een energetische renovatie. De meeste steunmaatregelen zijn gebonden aan voorwaarden conform uw inkomenscategorie, de context en de grootorde en de inhoud van de uitgevoerde renovatiewerken. Op de website van www.vlaanderen.be kan u een volledig overzicht terugvinden van alle mogelijke steunmaatregelen waarop u al dan niet recht heeft.

Zijn er uitzonderingen mogelijk en wat als ik de renovatieplicht niet tijdig kan uitvoeren?

De renovatieverplichting geldt enkel bij een notariële overdracht in een volle eigendom, het vestigen van een opstalrecht of het vestigen van een erfpacht. Voor alle andere vormen van overdracht, zoals bijvoorbeeld de overdracht van aandelen of bij een erfenis is de renovatieverplichting niet van toepassing. Indien het EPC-label niet tijdig behaald wordt, kan er een administratieve geldboete opgelegd worden van 500 euro tot 200.000 euro. Bovendien wordt er dan ook een nieuwe termijn vooropgesteld waarbinnen het EPC-label alsnog moet behaald worden.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart