Wanneer gebruik ik een overeenkomst van ‘bezetting ter bede’?

Wanneer gebruik ik een overeenkomst van ‘bezetting ter bede’?

Het kantoor Immo Zone verzorgt heel wat compromissen waarbij het voorvalt dat het wenselijk is af te wijken van het gangbare. Zo valt het voor dat woningeigenaars die hun huis verkopen maar toch nog niet onmiddellijk willen verhuizen. Bijvoorbeeld omdat hun nieuwe woning enkele maanden later klaar is dan gepland. Kan dat zomaar? Ja, een oplossing die we als vastgoedkantoor in dit geval gebruiken is een overeenkomst van ‘bezetting ter bede’ als flexibele oplossing om een tijdelijke situatie te overbruggen. Wat moet je hierover weten?

TIJDELIJK RECHT VAN GEBRUIK

Een bezetting ter bede is een onbenoemde overeenkomst die niet door de wet wordt geregeld maar die ontstaan is uit de praktijk. Voorwaarde is dat deze overeenkomst gesloten wordt in afwachting van iets. Het pand zal tijdelijk en voorlopig door iemand gebruikt worden zonder dat dit gebruik onder de strenge regels van de huurwetgeving valt.

De eigenaar van een pand geeft aan een bepaalde persoon het recht dit pand te gebruiken in afwachting dat aan dit onroerend goed een definitieve bestemming wordt gegeven. Dit is een tijdelijk recht van gebruik.

REDEN VAN TIJDELIJK GEBRUIK VERMELDEN IN OVEREENKOMST

Bij het opstellen van het contract is het van groot belang dat duidelijk gemaakt wordt dat het niet de bedoeling is om een huur overeen te komen. Alle specifieke huurtermen worden best vermeden om geen herkwalificatie te krijgen naar een huurovereenkomst.

Het is belangrijk om de reden van tijdelijk gebruik te vermelden in de overeenkomst. Het kan zijn dat de eigenaar van een woning overleden is en dat iemand het pand tijdelijk gebruikt in afwachting van de afhandeling van de nalatenschap. De gebruiker mag in geval van verkoop nog in het pand blijven tot aan het verlijden van de authentieke akte. De verkoper mag nog enkele maanden in het pand blijven in afwachting van het moment waarop hij in zijn nieuwe woning kan trekken. De eigenaar wil verbouwingswerken laten uitvoeren aan zijn pand en in afwachting van het bekomen van een bouwvergunning kan iemand gebruik maken van het pand.

Een vennootschap wil tijdelijk en voorlopig haar pand ter beschikking stellen van een werknemer. Een handelshuurovereenkomst loopt ten einde en de huurder is nog op zoek naar een nieuw pand. Ondertussen kan hij nog gebruik maken van het oude pand.

MODALITEITEN

  1. Het is mogelijk om een vaste termijn af te spreken in het contract. Als die termijn verstrijkt, is er een automatische stopzetting van de overeenkomst. Indien na het beëindigen van de overeenkomst de vraag rijst of het pand nog langer kan worden gebruikt, kan er een nieuwe overeenkomst worden opgemaakt op voorwaarde dat de tijdelijke situatie dan nog aanhoudt. Als de termijn niet vooraf vastligt, dan zal er een opzeg moeten voorzien zijn die door de eigenaar of de bezetter kan gegeven worden. Eén maand opzeg wordt algemeen als redelijk beschouwd.
  2. Een bezetting ter bede kan gratis zijn of tegen een vergoeding die overeenstemt met de werkelijke huurwaarde van het pand.
  3. Partijen kunnen een huurwaarborg voorzien.

Bron CIB


Zuidlaan, 72 Wetteren 0484 84 84 86 info@immo-zone.be – Laarnebaan 48, Heusden 09 231 75 92 info@immo-zone.be – Keizersplein 71, Aalst 053 77 80 00 info@immo-zone.be BEKIJK ONS VOLLEDIG AANBOD OP WWW.IMMO-ZONE.BE

Share this post

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart