Vastgoed De Vos staat voor betrokken en betrouwbaar

Vastgoed De Vos staat voor betrokken en betrouwbaar

Veilige immobaken in het groene Meetjesland.

Hoe vaak werd het Meetjesland al niet bezongen! Guido Belcanto deed dat bijvoorbeeld ter ere van een meisje daar. Internationaal uitte de legendarische Jacques Brel de liefde voor “le plat pays” dan weer in melancholische lyrics als “Ay Marieke Marieke, le ciel flamand, couleurs des tours de Bruges et Gand”. Het weer en de stenen in Vlaanderen kunnen effectief 50 tinten grijs vertonen, maar de dominante plaatselijke kleur in het Meetjesland – tussen Brugge en Gent – is toch wel groen zeker?

Het is in die habitat dat Marc De Vos Vastgoed De Vos oprichtte in 1978 … In 2010 neemt zoon Bert De Vos de zaak over en hij staat nu al ruim 14 jaar aan het roer als zaakvoerder. Het kantoor bevindt zich pal op het Dorpsplein van Evergem. Dit fraai gebouw werd gaandeweg meer bemand door een imposant team vastgoedspecialisten. Getuige de rubriek Contact op website www.vastgoeddevos.be, waar alle experten kort getypeerd worden met bijhorende foto. Per dienst (verkoop/verhuur/rentmeester) staat een gespecialiseerd team ter beschikking. Door hun opleiding en ervaring kunnen de medewerkers in elke dienst de perfecte kennis voorleggen.

POLYVALENT IN EIGEN STREEK EN STAD

Op dezelfde webstek bewijst de rijke variatie aan panden dat de actieradius hoofdzakelijk in het Meetjesland zelf ligt, maar dat Vastgoed De Vos ook ageert in naburige grootstad Gent. Wonen in de Oost-Vlaamse provinciehoofdplaats heeft natuurlijk op zijn beurt serieuze charme en kan vooral ook nuttig zijn voor een zuinig woon-werkverkeer. Het aanbod omvat de hele range die op de immobiliënmarkt beschikbaar is. Wat impliceert dat Vastgoed De Vos, naast kopen en huren, tegelijk uitmunt door een groot aanbod in nieuwbouwprojecten. De diverse projecten situeren zich in Evergem zelf, Sleidinge, Ertvelde, St.-Amandsberg, … Vaak gaat het om meergezinswoningen.

ARSENAAL AAN NUTTIGE TOOLS

In het authentieke Meetjesland kan de vraag nog in letterlijke betekenis gesteld worden, maar wordt het niet van langsom moeilijker om het bos nog door de bomen te zien met de onoverzichtelijke wirwar van wetten, kon. Besluiten, decreten, gemeentelijke verordeningen en wat niet nog allemaal aan papieren en/of digitale formaliteiten? Te beginnen met asbestattesten, EPC-documenten en allerhande regeltjes over stookolietanks, warmtepompen e.a. energievoorzieningen. Geen zinnig mens zal dat tegenspreken. Ontzorging en ondersteuning van de clientèle zijn dan ook expliciete leitmotiven in de bedrijfsvoering van Vastgoed De Vos. Of om het met een andere alliteratie te formuleren: sinds jaar en dag luidt de slogan van de zaak heel terecht “Betrokken en Betrouwbaar”. Evidente vraag: hoe optimaliseert De Vos deze nobele intenties in de praktijk? En wat kost deze optimale service aan de geïnteresseerde klant(en) of kandidaat-klant(en)? Welnu, het kantoor heeft een arsenaal nuttige tools ter beschikking. Waarvan sommige gratis!

VOLLEDIGE VASTGOEDSCAN

Heel wat andere immobiliënkantoren pakken graag uit met schattingen van bestaande woningen. Hun motief daarbij is nogal doorzichtig. Vastgoed De Vos daarentegen gaat flink wat essentiële stappen verder mits een volledige vastgoedscan. M.a.w. het eindresultaat is hier veel meer dan louter een geschat bedrag dat op het eigendom geplakt wordt. Deze eigen doorgedreven opstelling leidt bij De Vos ook tot waarheidsgetrouwe antwoorden op vragen zoals: hoe kan een maximaal rendement uit het bewuste pand of uit de vastgoedportefeuille gehaald worden? Is (bij bepaalde onderdelen) een renovatie noodzakelijk? Of dient de (eventuele) verhuurstrategie bijgestuurd? Enzovoort.

RENTMEESTERSCHAP VS. KOPZORGEN

Gezien de almaar stijgende complexiteit van de woonproblematiek, geraakt bij Vastgoed De Vos ook het rentmeesterschap steeds meer in trek bij eigenaars en (ver)huurders. Hierbij nemen de specialisten van het kantoor het beheer – lees: alle kopzorgen – inzake iemands onroerend(e) goed(eren) over. Dat geldt voor zowel de administratieve, de financiële tot zelfs de puur technische aspecten ervan. Deze full-service beperkt zich tevens allerminst tot de problemen van de dag. Er wordt net zo goed met de eigenaars of bewoner(s) van het pand van gedachten gewisseld over wat op korte of middellange termijn kan bijgespijkerd worden. Ook voorstellen voor vermogensplanning worden uitgedokterd. Op die manier rendeert de vastgoedportefeuille optimaal en blijft die in topvorm.

LOKALE VERANKERING LOONT

Verder staan de kantoordeuren altijd open voor eender welk (gratis) vertrouwelijk vastgoedadvies. Dergelijk onderhoud kan zelfs verregaand zijn en met name strekken tot de fiscale en de juridische implicaties van bepaalde voorgenomen transacties. Wie overweegt te kopen of te verkopen, te verhuren of te huren, kan hier bovendien rekenen op een belangrijke bijkomende troef. De sterke lokale verankering zorgt er immers voor dat de makelaar frequent zomaar voor bijna instant matches kan zorgen. Daarmee bedoelen we: dat een pasklare tegenpartij (koper, huurder of wat dan ook) van de wachtlijst gehaald wordt. De terrein- en mensenkennis promoveren Vastgoed De Vos ook daarmee tot een veilige immobaken in het Meetjesland.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart