Matexi

Matexi

Together we create great places

Matexi is een buurtontwikkelaar met meer dan 75 jaar ervaring. We realiseerden al meer dan 39.500 woningen en zijn actief in meer dan 300 gemeenten en 600 buurten. Onze 350 medewerkers staan elke dag klaar om u te begeleiden naar de woning en de buurt van uw dromen. Duurzaamheid, verantwoord ondernemen en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn daarbij onze kernwoorden.

Leven we in een wereld om te bouwen of bouwen we aan een wereld om in te leven? Bij Matexi geloven we dat het anders kan.

Een woning is veel meer dan vier muren met een dak erboven. Iedereen verdient een veilige, degelijke, aangename plek om te leven.

We bloeien open in een buurt waar we met elkaar in verbinding staan. Sociale verbondenheid, buurtgevoel en gemeenschapsleven maken deel uit van een warme thuis. Bij Matexi dragen we hieraan bij.

Bij Matexi zien we het als onze missie, onze opdracht, om aangename woon- en leefplekken te realiseren.

We ontwikkelen woningen en appartementen die tegelijk betaalbaar en duurzaam zijn. Met 75 jaar ervaring en expertise brengen we de meest complexe ontwikkeling tot een goed einde.

We bouwen solide banden op en werken nauw samen met alle betrokkenen. Zo ontstaan kwalitatieve, gezonde en aangename buurten, buurten waar het goed samenleven is.

Matexi blijft thuis, maar staat klaar voor jou! 

Daarom is niet enkel de gezondheid van onze klanten, maar ook van onze medewerkers en partners voor ons erg belangrijk. 

We dragen dus graag ons steentje bij om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk in te perken en laten onze medewerkers thuis. Ze zullen tot en met 5 april bijna allemaal 100% digitaal werken. In deze tijden beseffen we allemaal eens zo goed hoe belangrijk een warme thuis is. We blijven dan ook, van uit ons eigen warme nest, allemaal hard aan het werk om  jullie ter beschikking te staan.

We zijn nog steeds bereikbaar, niet enkel telefonisch, maar ook via WhatsApp en Skype. We voorzien ook een minimale permanentie in onze kantoren en op onze werven.

Heb jij interesse in een nieuwe thuis?
We organiseren met plezier een digitale ontmoeting.

Als buurtontwikkelaar is het ook onze missie om mensen samen te brengen, maar in deze moeilijke tijden is het onze verantwoordelijkheid om krachtig mee te werken aan de nationale inspanning om de verspreiding van het virus af te remmen én de economie draaiende te houden. We volgen de situatie nauwlettend op en nemen de passende maatregelen. En natuurlijk houden we jullie op de hoogte!

We wensen iedereen veel sterkte, en zorg goed voor jezelf en je naasten.

De Pinte Moerkensheide

Ons verhaal

Buurtontwikkelaar en marktleider

Matexi is de kennis- en ontwikkelingspartner voor buurtvorming bij uitstek. We pleiten ervoor om minder open ruimte in te nemen en komaf te maken met de lintbebouwing en ondoordachte bebouwing. Het is noodzakelijk om verdichtend te ontwikkelen in de kernen van steden en gemeenten, dicht bij voorzieningen en het openbaar vervoer.

Uit ons onderzoek over de evolutie van het ruimtegebruik blijkt dat er nog een groot potentieel is voor bijkomende woongelegenheid zonder open ruimte aan te snijden en dat dit voldoende is om de verwachte groei van het aantal gezinnen op te vangen. Ook is er een kentering qua woonoppervlakte. We leven compacter dan vroeger en die trend zet zich door.

Om de visie van ‘de betonstop’ te realiseren moet de overheid dringend werk maken van snellere, rechtszekere en flexibele vergunningstrajecten en moet de overheid het fiscaal beleid veel beter afstemmen op de ruimtelijke doelstellingen, zoals een eenheidstarief voor renovatie én voor nieuwbouw.

Aalst Pier Kornel

Buurtontwikkelaar en marktleider

Matexi is de kennis- en ontwikkelingspartner voor buurtvorming bij uitstek. We pleiten ervoor om minder open ruimte in te nemen en komaf te maken met de lintbebouwing en ondoordachte bebouwing. Het is noodzakelijk om verdichtend te ontwikkelen in de kernen van steden en gemeenten, dicht bij voorzieningen en het openbaar vervoer.

Uit ons onderzoek over de evolutie van het ruimtegebruik blijkt dat er nog een groot potentieel is voor bijkomende woongelegenheid zonder open ruimte aan te snijden en dat dit voldoende is om de verwachte groei van het aantal gezinnen op te vangen. Ook is er een kentering qua woonoppervlakte. We leven compacter dan vroeger en die trend zet zich door.

Om de visie van ‘de betonstop’ te realiseren moet de overheid dringend werk maken van snellere, rechtszekere en flexibele vergunningstrajecten en moet de overheid het fiscaal beleid veel beter afstemmen op de ruimtelijke doelstellingen, zoals een eenheidstarief voor renovatie én voor nieuwbouw.

Roeselare Izegemseaardeweg

Expert in binnenstedelijke reconversieprojecten

Stedelijke reconversie is een cruciaal instrument voor de verdichting en vernieuwing van het verouderde Belgische woningbestand.

Matexi zet al langer dan 20 jaar stevig in op dergelijke ‘city transforming projects’ en de herontwikkeling van gebouwen en verlaten sites –historisch of industrieel. We saneren ze, integreren ze in het stadsweefsel en herontwikkelen ze tot nieuwe, bruisende plekken die de hele buurt verbeteren. We zetten de kennis en ervaring in die we decennialang verworven hebben op het vlak van ruimtelijke ordening, architectuur, betaalbaar wonen en duurzaamheid.

Matexi streeft steeds een gemengd programma na waar we tegelijk kunnen wonen, winkelen, werken en ontspannen. We stimuleren zowel een sociale als intergenerationele mix van bewoners. We ontwikkelen sites met eengezinswoningen, appartementen, soms assistentiewoningen, een crèche, een buurthuis, een rusthuis. Dat alles met een kwalitatieve, gemeenschappelijke en groene buitenruime. Zo versterken we een dynamisch sociaal contact, wat een meerwaarde is voor de buurtbewoners.

Ontwikkelen is bovendien een werk van lange adem. Een masterplan ontwikkelen, de nodige vergunningen verkrijgen, de juiste partners vinden, … dat alles vraagt tijd. Ondertussen staan gebouwen leeg en blijven terreinen open. Matexi stelt ze maar al te graag ter beschikking voor uiteenlopende pop-ups en tijdelijke andere bestemmingen. Zo ontstaan er dynamische, creatieve, culinaire en culturele ontmoetingsplekken en krijgt de ‘lege’ plek een boost nog voor de bouwwerken van start gaan.

Aalst Botermelkstraat

Zorg voor de planeet

Het is noodzakelijk om in binnenstedelijke context verouderde of onaangepaste gebouwen te slopen en opnieuw op te bouwen (met hergebruik van materialen) en om vervuilde sites of oude fabrieksterreinen te saneren.

Bij de ontwikkeling van onze projecten gaan we doordacht te werk; we werken verdichtend, met een optimale ruimtelijke ordening en met respect voor het aanwezige groen en erfgoed. We voorzien zelf ook groen en werken mee aan de biodiversiteit, bijvoorbeeld met groendaken.

We ontwikkelen compacte woningen en appartementen met uitgekiende ontwerpen, zonder in te boeten aan woonkwaliteit. En we gebruiken zoveel mogelijk streekeigen en hernieuwbare materialen. We doen er alles aan om een optimale energiezuinigheid te garanderen met de nieuwste technieken zoals bijvoorbeeld de aansluiting op het warmtenet.

Ook proberen we ook onze bedrijfs- en bouwprocessen zo efficiënt mogelijk te maken; zoals vervoer van en naar de werven via het water.

Aandacht voor een positieve samenleving

Liefst 80% van de mensen vindt de buurt even belangrijk als de woonst zelf. Als buurtontwikkelaar streven we naar inclusieve buurten waar mensen met elkaar verbonden zijn en waar mensen zich ten volle kunnen ontplooien. Zo ontwikkelden we een buurt met naast woningen en appartementen ook aangepaste woningen voor begeleid wonen van mensen met een beperking.

Ook de Matexi Award gaat over sociale cohesie en bekroont projecten die zich inzetten voor hun buurt. Dergelijke verbindende buurtinitiatieven liggen ons na aan het hart en die ondersteunen wij met een geldprijs opdat ze zich verder zouden ontwikkelen.

Als bedrijf werken we ook via verschillende maatschappelijk verantwoorde projecten mee aan een inclusieve maatschappij. Matexi is stichtend partner van YouthStart, een organisatie die kanszoekende jongeren stimuleert om het zelfstandige ondernemerschap te ontdekken. Matexi is mede-oprichter van Vicinia, een onafhankelijk kenniscentrum voor buurten. Vicinia buigt zich over buurtvraagstukken zonder aan partijpolitiek te doen. Matexi ondersteunt ook Itinera Institute om bij te dragen aan het debat over duurzame economische groei en sociale bescherming. Matexi is bovendien stichtend sponsor van Guberna, het Instituut van bestuurders dat deugdelijk bestuur bevordert voor alle bedrijven.

"Duurzaamheid vertaalt zich niet alleen in energiezuinigheid, kwaliteit en levensduur van de materialen, goede mobiliteit en veiligheid. Duurzaamheid toont zich ook in de verbinding tussen mensen. Daarom liggen projecten die buurtbewoners dichter bij elkaar brengen ons zo nauw aan het hart, en willen we deze projecten ondersteunen."

Gaëtan Hannecart,
CEO van Matexi


Oost-Vlaanderen

Eedstraat 47 9810 Eke
Routebeschrijving

West-Vlaanderen

Spinnerijstraat 101/21 8500 Kortrijk
Routebeschrijving

Antwerpen

Lange Lozanastraat 270 Bus 3 2018 Antwerpen
Routebeschrijving

Brussel

Vorstlaan 36 Bus 1 1170 Watermaal-Bosvoorde
Routebeschrijving

Henegouwen

Rue du Berlaimont 1 6220 Fleurus
Routebeschrijving

Limburg

Hassaluthdreef 2C 3500 Hasselt
Routebeschrijving

Luik

Rue Visé Voie 81 Bus 1 4000 Liège
Routebeschrijving

Luxemburg

Route d’Arlon 85 L-8211 Mamer
Routebeschrijving

Namen

Rue du Berlaimont 1 6220 Fleurus
Routebeschrijving

Vlaams-Brabant

Brusselsesteenweg 146 1850 Grimbergen
Routebeschrijving

Waals-Brabant

Rue de Champles 50 1301 Wavre
Routebeschrijving

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart