Ook in 2021 geen adempauze voor de vastgoedprijzen

Ook in 2021 geen adempauze voor de vastgoedprijzen

De kans dat 2021 een afkoelingsjaar wordt voor vastgoedprijzen lijkt vrij onwaarschijnlijk. Net zoals na de eerste en tweede lockdown in 2020 verschijnen hier en daar in de pers opnieuw berichten dat de vastgoedprijzen in 2021 zullen stagneren of dalen. Vooral sommige bankexperten hanteren een vrij negatieve outlook voor de vastgoedprijzen.

Vanuit de vastgoedsector zelf komen echter vooral positieve signalen. We zetten de feiten voor u even op een rij en komen tot de conclusie dat de kans eerder klein is dat in 2021 de vastgoedprijzen een adempauze zullen nemen. Integendeel alle lichten staan nog steeds op groen en als in de loop van 2021 ook de economische motor weer op toeren komt zal ook de vastgoedsector hiervan profiteren.

Opnieuw huisbezoeken toegestaan met een makelaar

Op 5 februari kondigde het overlegcomité versoepelingen aan. Hierdoor is het, sinds 13 februari, terug officieel toegestaan voor vastgoedmakelaars een woning of appartement te bezoeken samen met potentiële kopers. Immobiliënkantoren mogen dus opnieuw volwaardige huisbezoeken organiseren. Om alle misverstanden te vermijden tot voor deze datum waren bezoeken toegestaan maar mocht er niemand anders in het pand aanwezig zijn. Zowel de makelaar als de huidige bewoners moesten dus buiten blijven tijdens het bezoek. Dat de huidige bewoners tijdens een bezoek niet aanwezig zijn is op zichzelf niet zo uitzonderlijk. Een makelaar die echter buiten moest blijven staan, vormde voor veel kandidaat-kopers wel een probleem waardoor er in de voorbije maanden algemeen iets minder bezoeken waren. Nu er opnieuw huisbezoeken met een makelaar zijn toegestaan is er een serieuze toename merkbaar. Dit is en blijft een overduidelijk signaal dat de Vlaming zijn vastgoeddroom alles behalve heeft opgeborgen. Integendeel de trend die tijdens de corona-pandemie was ingezet naar een groter en comfortabeler pand is nog steeds bijzonder actueel op de vastgoedmarkt. Heel wat Vlamingen zullen in 2021 dan ook actief blijven zoeken naar vastgoed waardoor er dit jaar terug heel wat vastgoedtransacties verwacht worden.

De vaccinatie-uitrol en de lente zorgen voor meer hoop en een groeiend optimisme

Eerlijk toegegeven, de vaccinatie-uitrol loopt niet van een leien dakje. Tijdens deze corona-pandemie zijn er per definitie weinig zaken van een leien dakje gelopen. De pandemie die onze maatschappij begin vorig jaar midscheeps trof had niemand zien aankomen. Dat er in deze pandemie fouten zijn gemaakt en heel wat zaken beter konden aangepakt worden is een feit. Hopelijk worden hier de komende maanden lessen uitgetrokken zodat we in de toekomst in België en bij uitbreiding gans Europa beter voorbereid zullen zijn. Anderzijds moeten we wel erkennen dat er op een absolute recordtijd verschillende zeer performante vaccins ontwikkeld zijn en concreet in productie zitten. Dit gegeven zorgt ervoor dat we sinds begin dit jaar langzaam maar zeker in een nieuwe wereld kunnen rollen waarbij de komende maanden steeds meer mensen zullen gevaccineerd worden. De vaccinatie in combinatie met de tastbare lenteperiode in het vooruitzicht zullen ongetwijfeld de komende tijd zorgen voor een groeiend optimisme. Verschillende sociologen voorspellen dat er na corona een tijd komt die vergelijkbaar is met de ‘roaring twenties’ of de roerige jaren twintig van de vorige eeuw. De wereld liet toen de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse griep achter zich en focuste zich op een decennium van vooruitgang. Er werd toen gefeest, geld uitgegeven, veel gebouwd en geïnvesteerd. Ook voor de vastgoedsector kan een toenemende hoop en bijhorende euforie een belangrijke en bijkomende drijfveer worden.

Ook in 2021 is de lage rente een blijver

We hebben in enkele andere Home en Trends dossiers het effect van de huidige historische lage rente reeds uitvoerig toegelicht en besproken. Kort geschetst komt het hierop neer. Doordat onze overheden overladen zijn met schulden is er de komende jaren geen speelruimte voor de centrale banken om de algemene rente te verhogen. Niet alleen de overheden profiteren van deze strategie, ook de bedrijven en de consumenten kunnen aan uiterst voordelige voorwaarden geld ontlenen. Dit ‘goedkoop’ geld is voor de werking van de vastgoedmarkt uiterst belangrijk. Zolang de rente laag blijft zal ook de vastgoedmarkt weinig tot niet afkoelen. De historisch lage rente is dus met voorsprong de belangrijkste reden die de vastgoedmarkt ook de komende jaren sterk zal blijven aanvuren.

Een goed florerende vastgoedsector en een gezonde economie gaan hand in hand

Na het bovenstaande tromgeroffel moeten we echter ook een ‘reality-check’ durven doen. Bepaalde sectoren in onze economie hebben zonder enige twijfel een grote ‘uppercut’ gekregen. De horeca-, vrijetijds-, evenementen- en toeristische sector zijn bijzonder hard getroffen. Deze sectoren zijn nauw verweven met heel wat takken binnen ons economisch weefsel met vele duizenden toeleveranciers. Gelukkig heeft onze overheid beslist om deze economische klap grotendeels op te vangen. In tegenstelling tot de vorige crisissen had de ongekende economische krimp in 2020 een zeer beperkte invloed op de eigenlijke werkloosheidscijfers. De schade voor de arbeidsmarkt en het gezinsinkomen werd dus voor het overgrote deel opgevangen door de gigantische steunmaatregelen van de overheid. Op een gegeven ogenblik in de toekomst zal de overheid echter dit infuus opnieuw moeten loskoppelen van de economie. De glazen koepel die nu dus rond bepaalde sectoren is aangebracht zal onvermijdelijk ooit opnieuw verwijderd moeten worden. Het gevaar voor een tsunami aan faillissementen vooral in de horeca, is zeker aanwezig. Anderzijds bestaat de algemene hoop dat het optimisme de overhand neemt waardoor de consument meer dan ooit zijn centen opnieuw zal laten rollen. Indien de consument zijn opgepotte spaarreserves terug activeert, de weg van het optimisme kiest en meer zal consumeren biedt dit voor de hard getroffen sectoren de broodnodige zuurstof. Zuurstof waarbij deze bedrijven en sectoren zich op korte termijn opnieuw kunnen reanimeren en gezond maken. Het lijdt geen twijfel dat een goed draaiende vastgoedsector ook alleen maar kan functioneren binnen de contouren van een gezonde economie. Het terug aanslaan van de economische motor in 2021 is dus ook voor de vastgoedprijzen een belangrijke voorwaarde van stabiliteit en groei.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart