Gent in de kijker: wonen in een prachtige stad met het imago van een ‘groot dorp’

Gent in de kijker: wonen in een prachtige stad met het imago van een ‘groot dorp’

Nieuwbouwproject met zicht op ‘t water en de torens van Gent te koop bij Immo Da Vinci

Binnenkort zal het weer tien dagen lang stuiven in Gent. Na twee geschrapte edities komen de Gentse Feesten immers weer in volle glorie terug. Als één van de belangrijkste culturele evenementen in Vlaanderen met net geen 1 miljoen bezoekers, zullen deze feesten de stad van 15 tot en met 24 juli opnieuw in vuur en vlam zetten.

Dat ze kunnen feesten in de Arteveldestad wisten we al lang. Maar Gent is uiteraard nog veel meer dan alleen maar ‘vree wijs’… Gent is een heel diverse stad met veel verschillende volksbuurten waaronder de historische binnenstad met de winkelstraten, de eigenwijze studentenbuurt, het Kunstenkwartier, het Zuidpark, de Bourgondische wijk, de Waterwijk, het Patershol, de Zuidbuurt, het Klein Begijnhof, het Sint-Annaplein, … Daarnaast is de stad met zijn haven en uitgebreide handelssector ook een belangrijke economische groeipool voor de ganse regio. Gent beschikt tevens over een wereldvermaard onderwijsnetwerk met niet minder dan 75.000 studenten. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat meer en meer mensen de stad verkiezen als geliefkoosde woonplek. Gent wordt internationaal dan ook beschouwd als één van de mooiste historische steden in Europa… als een kleine wereldstad, maar met het imago van een ‘groot dorp’. Net deze uitzonderlijke charme maakt Gent zo uniek.

Welkom in Gent, dé ‘Fiere Stede’

De stad Gent telt ongeveer 265.000 inwoners verspreid over 10 deelgemeenten of wijken die samen met de kanaalzone ruim 156 vierkante kilometer beslaan. Gemiddeld wonen in groot Gent ongeveer 1672 inwoners op één vierkante kilometer wat het stedelijke karakter van de regio benadrukt. Drongen, Zwijnaarde en Afsnee/Sint-Denijs-Westrem zijn deelgemeenten met een lagere bevolkingsdensiteit, waardoor ze afhankelijk van hun wijken, nog een vrij landelijk imago hebben. Ledeberg, ten Oosten van het centrum, is dicht bevolkt en dicht bebouwd. Toch zorgde het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg Leeft’ de laatste jaren voor een heel nieuwe dynamiek. Een centrale en één van de meest geliefkoosde plekken bij uitstek is het Ledebergplein, met zijn bekende wekelijkse zondagsmarkt. Met net geen 155.000 inwoners neemt het eigenlijke centrum van Gent bijna 60 procent aandeel in de totale bevolking in de stad. Het centrum is dan ook sterk verstedelijkt met een hoge densiteit. Desondanks wordt het centrum van Gent algemeen als bijzonder aangenaam ervaren omdat het voor een groot deel verkeersluw is en bovendien heel wat open ruimte bevat met talrijke aantrekkelijke pleinen en groene stadsparken.

Nieuwbouwproject Rijvisschehof te Zwijnaarde te koop bij Landbergh

Een vastgoedanalyse van de stad Gent

Over een tijdspanne van een jaar is de prijs voor een woning in de stad Gent gemiddeld met 10 procent gestegen naar 372.419 euro in 2021 tegenover 337.896 euro in 2020. Een uitgebreide analyse van de vastgoedcijfers in de 9 deelgemeenten toont aan dat de regio bijzonder populair is als woon- en werklocatie. Gent is dan ook al vele jaren één van de snelst groeiende steden in Vlaanderen. De stad en zijn deelgemeenten zijn voor het grootste deel uitgesproken stedelijk, maar tegelijkertijd stralen ze ook een bepaalde rust en eigentijdse authenticiteit uit. Het zal dan ook niemand verbazen dat heel wat studenten na hun studententijd, de stad in de armen nemen als definitieve woonplek. De gestegen vastgoedprijzen zijn in deze context, vooral voor jongeren een enorme uitdaging. Om de groei van de stad in de toekomst te blijven faciliteren ondersteunt het bestuur actief de talrijke renovatie- en nieuwbouwprojecten van de projectontwikkelaars. Daarnaast is er ook het besef dat heel wat jongeren het moeilijk hebben om een woning te kopen in Gent waardoor er de komende jaren nog meer zal ingezet worden op betaalbaar wonen.

Tabel – deelgemeenten stad Gent – aantal inwoners (oplopend)
Nieuwbouwwoning in Wondelgem op een rustige ligging in een residentiële wijk te koop bij Vastgoed De Vos

De evolutie van de gemiddelde woningprijzen in de deelgemeenten van de stad Gent

De deelgemeente Drongen vormt met zijn oppervlakte van ruim 25 vierkante kilometer de op één na grootste wijk van Gent. Drongen heeft bovendien de kleinste bebouwingsgraad met nog veel open ruimte, waardoor de gemeente met een gemiddelde woningprijs van 498.293 euro met voorsprong de lijst aanvoert als duurste locatie in Gent. Daarnaast is het ook de gemeente met de sterkst gestegen woningprijzen. Gentbrugge/Ledeberg is met een gemiddelde woningprijs van 331.521 euro de meest betaalbare deelgemeente. Wondelgem en Gent-centrum staan op plaats twee en drie als meest betaalbare wijken met respectievelijke woningprijzen van 356.366 euro en 370.263 euro. De grootste prijsstijgingen voor woningen hebben zich vorig jaar voorgedaan in Drongen (+33 procent), Oostakker (+14 procent) en Gent-centrum (+14 procent).

De deelgemeente Afsnee/Sint-Denijs-Westrem neemt de tweede plaats in als duurste wijk, maar is anderzijds ook de enige deelgemeente die in 2021 een prijsdaling optekende waarbij de gemiddelde woningprijs daalde van 477.195 euro in 2020 naar 440.758 euro in 2021. Gezien de enorme populariteit van de regio Gent als woon- en werklocatie is er niet onmiddellijk een verklaring voor deze prijsdaling. Sint-Denijs-Westrem/ Afsnee vormt letterlijk een buitenbeentje van Gent. De wijk ligt aan de rand van de stad, tussen de Ringvaart en Sint-Martens-Latem. Sint-Denijs-Westrem wordt doorkruist met spoorwegen, de E40, de N43, de Beukenlaan en The Loop. Deze fysieke opdeling in verschillende buurten typeert de gemeente. In tegenstelling tot Sint-Denijs-Westrem is Afsnee zelf een meer landelijke Leiegemeente. Er zijn grote prijsverschillen tussen de deelgemeenten, maar het is altijd opletten met te snelle conclusies. Eén groot luxe nieuwbouwproject kan bijvoorbeeld al een enorme impact hebben op het gemiddelde prijsbeeld van een wijk. Zo steekt Drongen er in 2021 duidelijk bovenuit, maar was het in 2020 net één van de grootste dalers.

Tabel – Evolutie van de gemiddelde woningprijzen (euro) in de
deelgemeenten stad Gent 2021 versus 2020

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart